Zápis ze schůze Fotobiologické sekce ČDS dne 24.11.2005 

v Hradci Králové

Přítomni:        doc. Ettler, as. Jirásková,  doc. Nožičková, prof. Resl, doc. Vašků
Hosté:            doc. Hegyi

 

Schůzka se uskutečnila během I. mezinárodního MAL-PDT workshopu, který se konal na Klinice nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové dne 24. 11. 2005.

P r o j e d n á n o :

1. PDT

Kalkulační list PDT byl odeslán na MZ ČR 12. 5. 2005, perspektiva dohodovacích řízení může být 2 roky. První řízení bude dne 1. 12. 2005.

Fotosenzibilizátor Metvix cr. je možné předepisovat po schválení revizním lékařem od 1. 7. 2005. Regionálně však dochází k těžkostem i neochotě RL schvalovat Metvix. Bude vypracováno stanovisko Fotobiologické sekce pro revizní lékaře.

Z přednášek I. workshopu MAL-PDT bude sestaven sborník. Vysloveno přání v seminářích pokračovat (navrženo při Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Bratislavě v r. 2006).

2. Kódy fototerapie
Projednáno, že t. č. je netaktické měnit kalkulační list celkové fototerapie.

3.  Doškolovací akce v IPVZ

V r. 2006 bude uspořádán kurz „Imunomodulace kůže UV zářením“. Organizací pověřena as. Jirásková.

 

Zapsal: doc. Ettler