Mladí dermatovenerologové

Sekce mladých dermatovenerologů vznikla v 10/2008 a již má 76 členů! Předseda této sekce je MUDr. Spyridon Gkalpakiotis ( FNKV) a dalšími členy výboru jsou MUDr. Lucie Jarešová-Růžičková (FN Motol), MUDr. Jan Lippert (FNKV), MUDr. Zdeněk Antal (UVN) a MUDr. Sylva Zajícova (Ostrava). Snažíme se zaměřit na aktuální problémy které mají mladí kolegové, zajistit pro ně zvýhodněné poplatky na různých vzdělávacích akcích a dát jim možnost co nejvíce společně komunikovat, protože bez vzájemné spolupráce medicína dobře nefunguje. Jedinou podmínkou pro členství v této sekci je současné členství v ČDS ČLS JEP, žádné jiné poplatky se nehradí. Zájemci se mohou přihlašovat na mladi.dermatologove@centrum.cz.

Webová adresa sekce je:
www.juniorderm.cz
                                                                                                               MUDr. Spyridon Gkalpakiotis

                                                                                                                Předseda sekce