Výzkum

Granty:
  GA 
  IGA MZ ČR
 
    Reš erše
    Publikace

Odkazy:

  Informace z dermatologie
  Encyklopedie  "Diderot"
  Encyklopedie "Co je co"
  Encyklopedie "Britannica"
  Encyklopedie "Encarta"
  Slovníky cizojazyčné

Oborová kontaktní organizace - zdravotnictví: www.oko-zdravotnictvi.cz