Výbor

     Výbor ČDS je volen každé 4 roky všemi členy ČDS. Volby probíhají korespondenční metodou a to jednokolově. Výbor ČDS je čtrnáctičlenný (z toho jsou 3 členové revizní komise). Na své první schůzi zvolí tajným hlasováním ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, pokladníka a předsedu revizní komise.

     Výbor ČDS zasedá asi 7 - 10x do roka (s výjimkou letních prázdnin – červenec, srpen), většinou druhý čtvrtek v měsíci. Na schůzi jsou projednávány vědecké, legislativní, organizační a další záležitosti týkající se dermatovenerologické praxe. Z každé schůze je pořízen písemný zápis, který je archivován u předsedy, vystaven na webu ČDS a zpravidla i publikován na stránkách časopisu Čs. dermatologie.

Složení výboru:

       Výbor 2023 - 2027
       Výbor 2019 - 2023
       Výbor 2015 - 2019
       Výbor 2011 - 2015
       Výbor 2007 - 2011
       Výbor 2003 - 2007
       Výbor 1998 - 2003


Zápisy ze schůzí