Výbor

     Výbor ČDS je volen každé 4 roky všemi členy ČDS. Volby probíhají korespondenční metodou a to jednokolově. Výbor ČDS je čtrnáctičlenný (z toho jsou 3 členové revizní komise). Na své první schůzi zvolí tajným hlasováním ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, pokladníka a předsedu revizní komise.

     Výbor ČDS zasedá asi 7 - 10x do roka (s výjimkou letních prázdnin – červenec, srpen), většinou druhý čtvrtek v měsíci. Na schůzi jsou projednávány vědecké, legislativní, organizační a další záležitosti týkající se dermatovenerologické praxe. Z každé schůze je pořízen písemný zápis, který je archivován u předsedy, vystaven na webu ČDS a zpravidla i publikován na stránkách časopisu Čs. dermatologie.

Složení výboru:

       Výbor 2023 - 2027
       Výbor 2019 - 2023
       Výbor 2015 - 2019
       Výbor 2011 - 2015
       Výbor 2007 - 2011
       Výbor 2003 - 2007
       Výbor 1998 - 2003


Zápisy ze schůzí

Zpravodaj 11/2015 (pdf)

Shromáždění členů ČDS 7.9.2023 - program
     
 
       
     
 Usnesení ze Shromáždění členů České dermatovenerologické společnosti (ČDS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), které se konalo 7.9. 2023 ve velkém sále Městské knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1.