Výbor 2015 - 2019

Složení výboru 2015 - 2019:
 
Sekretariát: FNKV
          Dermatovenerologická klinika
          Šrobárova 50
          100 34 Praha 10
Dermatovenerologická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
          tel.: 284 689 860                  fax: 271 761 988         
          e-mail: 
derma.assistant@gmail.com
   

Předseda / President
Prof MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

e-mail: pa@avemedica.cz

Místopředseda / Vice-President
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

e-mail: ettler@fnhk.cz


Vědecký sekretář / Secretary General
Prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.


e-mail: nina.benakova@email.cz

Pokladník / Treasurer
MUDr. Andrea Vocilková


e-mail: vocilkova@volny.cz
   


Členové výboru / Members of the Board

Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Prim. MUDr. Lubomír Drlík
As. MUDr.Tomáš Frey, CSc.
doc. MUDr. Růžena Pánková, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Prim. MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
 

Revizní komise/ Audit Committee

edseda:  doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.
/Chair         
ivana.kuklova@lf1.cuni.cz
Členové:     prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
/Members   MUDr. Stanislava Polášková

 

 

Složení výboru 2015 - 2019:
 
Sekretariát: FNKV
          Dermatovenerologická klinika
          Šrobárova 50
          100 34 Praha 10
Dermatovenerologická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
          tel.: 284 689 860                  fax: 271 761 988         
          e-mail: 
derma.assista nt@gmail.com
   

Předseda / President
Prof MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

e-mail: pa@avemedica.cz

Místopředseda / Vice-President
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

e-mail: ettler@fnhk.cz


Vědecký sekretář / Secretary General
Prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.


e-mail: nina.benakova@email.cz

Pokladník / Treasurer
MUDr. Andrea Vocilková


e-mail: vocilkova@volny.cz
   


Členové výboru / Members of the Board

 
Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Prim. MUDr. Lubomír Drlík
As. MUDr.Tomáš Frey, CSc.
doc. MUDr. Růžena Pánková, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Prim. MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
  

Revizní komise/ Audit Committee

edseda:  doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.
/Chair         
ivana.kuklova@lf1.cuni.cz
Členové:     prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
/Members   MUDr. Stanislava Polášková