Výbor 2007 - 2011

Složení výboru 2007 - 2011:
 
Sídlo: Sekretariát České dermatovenerologické  společnosti ČLS JEP
            Čimická 84
            182 00 Praha 8
            tel.: 284 689 860                  fax: 271 761 988         
            e-mail:
cds@verum.cz
   

Předseda / President
Prof MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
e-mail:
pa@avemedica.cz

Místopředseda / Vice-President
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
e-mail:
ettler@fnhk.cz

Vědecký sekretář / Secretary General
Prim. MUDr. Nina Benáková
e-mail: 
nina.benakova@email.cz
Pokladník / Treasurer
MUDr. Andrea Vocilková
e-mail: 
vocilkova@volny.cz
 

 


Členové výboru:

Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Prim. M
UDr. Hana Duchková, DrSc.
As. MUDr.Tomáš Frey, CSc.
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
MUDr. Petr Zajíc, MBA
 

Revizní komise:

Předseda:    Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 
                   
jiri.stork@vfn.cz 
Členové:       As. MUDr. Milena Jirásková, DrSc.
                   MUDr. Stanislava Polášková
Revizní zpráva RK ČLS JEP
o činnosti ČDS k 2. 12. 2010
Výroční zpráva o činnosti výboru
ČDS ČLS JEP v období 2007-2011
Zpráva o hospodaření
ČDS ČLS JEP za roky 2007-2010