Výbor 2003 - 2007

Složení výboru 2003 - 2007:
 

Předseda / President
Prof MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
Kožní klinika FN
Šrobárova 50
100 34 Praha 10 - Vinohrady
tel. +42 267 163 000
fax +42 267 312 270
e-mail: arenberger@mbox.cesnet.cz
      

Místopředseda / Vice-President
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Kožní klinika FN
Pospíšilova 365
500 05 Hradec Králové
tel. +42 495 836 211
fax +42 495 836 350
e-mail: ettler@fnhk.cz

  

Vědecký sekretář / Secretary General
Prof. MUDr. Vladimír Resl, DrSc.
přednosta kožní kliniky FN
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
tel. +42 377 402 150
fax +42 377 422 683
e-mail: resl@fnplzen.cz

Členové:
MUDr. Nina Benáková
Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
As. MUDr.Tomáš Frey, CSc.
Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.
Prim. MUDr.Jaroslav Strejček, CSc.
MUDr. Andrea Vocilková
Prof. MUDr. František Vosmík, DrSc.
 Revizní komise:
Předseda: Doc. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Členové:   Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
                   Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.