Výbor 2011 - 2015

Složení výboru 2011 - 2015:
 
Sídlo:    Sekretariát České dermatovenerologické  společnosti ČLS JEP
            Čimická 84
            182 00 Praha 8
            tel.: 284 689 860                  fax: 271 761 988         
            e-mail: cds@verum.cz

 

Volby 2011 - výsledky
Předseda / President
Prof MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

e-mail: pa@avemedica.cz

Místopředseda / Vice-President
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

e-mail: ettler@fnhk.cz


Vědecký sekretář / Secretary General
Prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

e-mail: nina.benakova@email.cz   

 

Pokladník / Treasurer
MUDr. Andrea Vocilková

e-mail: vocilkova@volny.cz

 
Členové výboru:
Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Prim. MUDr. Luboš Drlík
As. MUDr.Tomáš Frey, CSc.
doc. MUDr. Růžena Pánková, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
MUDr, Marie Selerová, Ph.D.
Revizní komise:
Předseda: Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
              
jiri.stork@vfn.cz 
Členové:   doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.
               MUDr. Stanislava Polášková