Pozvánka na pracovní schůzku 

P O Z V Á N K A
NA PRACOVNÍ SCHŮZKU
FOTOBIOLOGICKÉ SEKCE ČDS ČLS JEP,

 která se koná v pátek 26. 3. 2004
v 19 hodin v sále hotelu Pyramida v Praze (Bělohorská 24, Praha 6)
 (jako satelitní akce dermatologického semináře Novartis).

P R O G R A M

1.    PŘÍPRAVA EURO-MELANOMA DAY V ČESKÉ REPUBLICE 10. 5. 2004  (seminář 15. 4. 2004)

2.    SOUČASNÉ PROBLÉMY FOTOTERAPIE (vykazování kódů)

3.    RŮZNÉ 

 

  Doc. MUDr. KAREL ETTLER, CSc.
p ř e d s e d a  FOTOBIOLOGICKÉ SEKCE ČDS ČLS JEP
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF
Pospíšilova tř. 365
500 05 HRADEC KRÁLOVÉ