Zápis ze schůze Fotobiologické sekce ČDS ČLS JEP dne 2.11.2001 v kongresovém centru Aldis, Hradec Králové

Přítomni:  
prim. Benáková, as. Ettler, as. Jirásková, dr. Němcová, prim. Selerová

P r o g r a m :

1. 11. kongres EADV v Praze (r. 2002)

     V posledních několika letech se stal pravidelnou součástí úvodního dne kongresů EADV „Photodermatology Day“, pořádaný the European Society for Photodermatology (ESPD). V r. 2002 však ESPD plánuje „Photodermatology Day jako součást Světového dermatologického kongresu v Paříži.

Fotobiologická sekce si vzhledem k této skutečnosti dovoluje navrhnout uspořádání „Czech Photodermatology Day“ při kongresu EADV v Praze (r. 2002). Přitom se bude ucházet o záštitu ESPD. Dovolujeme si tedy vyzvat dermatology i ostatní odborníky se zájmem o fotodermatologii o příspěvek ve formě anglicky přednesené přednášky v rozsahu asi 10 min. Návrhy zasílejte prosím k rukám dr. Ettlera (ettler@fnhk.cz) co nejdříve, nejpozději do 15.12. 2001. Souhrny přednášek, event. další podrobnosti až na základě vyzvání (pokud bude jasné, že projekt bude skutečně realizován).

2. Novinky ve fototerapeutických zářičích

     Na trh v ČR vstupuje firma COSMEDICO (SRN) která nabízí kolekci zářičů k UV fototerapii (letáky zaslala většině členů ČDS).

Firma Waldmann (zastoupení MSBF) přichází s novým přístrojem Aqua SUN pro balneoterapii (synchronní 311 nm + sprcha solným roztokem).

3. Problematika vykazování lékařských kódů

     Revizní lékaři ZP v některých regionech stále neuznávají vykázání kožního fototestu na úvod fototerapeutické kúry.

Fotodermatologické péče se budou také týkat nové lékařské kódy, prosazené výborem ČDS do nového vydání Sazebníku:

-         Léčba dermatologickými externy do 25% povrchu těla
-         Léčba dermatologickými externy nad 25% povrchu těla
-         Aplikace dermatologických extern koupelí

4. Odborné semináře z fotobiologie kůže

      Dne 30. 11. 2001 se koná fotodermatologický seminář IPVZ v Praze. Program zajistí prof. Malina a spolupracovníci.

5. Různé

a)       Informace o kolegiu dne 15. 10. 2001 věnovanému metodě TOMESA (referuje prim. Benáková):

-         Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci ČLK (dr. Rath), MZČR (dr. Pohanka), VZP (dr. Pečenka), ČLS, ČDS (prof. Arenberger), kožní kliniky v Regensburgu (prof. Landthaler), bavoské ZP, výrobce přístroje a další hosté. Bude publikován Sborník. T. č. probíhá fáze III. klinického hodnocení metody (Regensburg), jejíž výsledky budou publikovány v r. 2003.

b)       Zhodnocení fototerapeutických postupů

-         Fotobiologická sekce se rozhodla zpřehlednit dosavadní informace o fototerapeutických  metodách a podle dostupných informací zpracovat u jednotlivých postupů indikace, léčebné protokoly, nežádoucí účinky. Pověřen dr. Ettler (UVB širokospektré), dr. Jirásková (PUVA), prim. Benáková (UVB 311nm). Vyzývají se i ostatní členové sekce k zapojení do akce podle svého zájmu a zaměření (SUP, UVA, apod.). Termín první koordinace: konec ledna 2002.

c)       Příští schůzka Fotobiologické sekce:

-         U příležitosti sympozia SPIRIG 1. – 2. února 2002 v Brně.

  MUDr.Karel Ettler, CSc.
Předseda  Fotobiologické komise ČDS
Pospíšilova tř. 365       
500 05 Hradec Králové