Zápis ze schůze Fotobiologické sekce ČDS ČLS JEP

Zápis ze schůze Fotobiologické sekce ČDS ČLS JEP
konané dne 26. března 2004
v hotelu Pyramida v Praze 

 

Přítomni: doc. Ettler, prof. Novotný, prof. Resl, prim. Stuchlík, dr. Růžková, dr. Nechvátal,
                dr. Janatová, prim. Selerová

P r o j e d n á n o :

1.  Příprava Euro-Melanoma Day v České republice 10. 5. 2004 (seminář 15. 4. 2004)

Projednán odborný program semináře 15. 4. 2004, který začne v 11 hodin v hotelu Renaissance v Praze. Součástí semináře budou i organizační pokyny pro zapojené lékaře na den 10. 5. 2004: zejména vyplnění
a odeslání dotazníků s údaji o vyšetřených.

2. Současné problémy fototerapie – vykazování kódů

Byl přepracován kalkulační list kódu synchronní balneoterapie, výbor ČDS jej předložil do dohodovacího řízení.

Dále byl diskutován kód pro celkovou fototerapii (44235), zda jej rozdělit na 2 kódy podle pořizovací ceny zářiče. Současný stav znevýhodňuje provozovatele drahých kabin (kliniky, sanatoria), většina přítomných členů Fotobiologické sekce upřednostňuje nápravu stávajícího stavu. K vyjádření bude ještě kontaktován SAD.

3. Různé

Spolupráce se slovenskými dermatovenerology

Výbor ČDS projednal koncepci každoročně uspořádat celostátní (mezinárodní) kongres Česko-slovenské dermatovenerologie, střídavě v Čechách a na Slovensku. Letos se bude konat kongres SDS v Bratislavě první víkend v červnu. ČDS zde bude mít jednu sekci. Členové Fotobiologické sekce se vyzývají k příspěvkům.

Zapsal: doc. Ettler