Zaměření

Fotobiologická sekce ČDS je sdružení odborníků  převážně z oboru dermatovenerologie, ale i z jiných lékařských i biologických oborů, jejichž společným zájmem je studium lidské kůže v podmínkách působení ultrafialového, viditelného, připadně infračerveného záření.

Sekce se zabývá šířením odborných poznatků z fotodermatologie, pořádáním seminářů a školení, vydáváním metodických doporučení a postupů při léčbě fotodermatóz a fototerapii kožních onemocnění. V neposlední řadě působí i v oblasti osvěty , prevence a fotoprotekce.