Vše o MMDay

EURO MELANOMA DAY 12.5.2003
 

Euromelanoma Day (Evropský den melanomu) je organizován v Evropě od roku 2000. Je to den, kdy vybrané ambulance dermatovenerologů v Evropě (letos to bude 13 zemí) jsou otevřeny pro ty, kteří vyhledají kožního lékaře a chtějí s ním konzultovat svá pigmentová (mateřská) znaménka.

Během minulých tří ročníků této akce (a dvou ročníků v ČR) lze považovat tento den za velký úspěch – lidé se více obávají vzniku melanomu, někteří mění své chování na slunci a začali používat fotoprotekci. Navzdory tomu je situace v Evropě stále ještě vzdálená té v Austrálii a v USA, kde podobná kampaň probíhá již po dobu 20 let.

Prof. Robin Marks během své plenární přednášky „Campaining for Melanoma Prevention: a Model for a Health Education Program“ na 11. kongresu European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) v Praze vloni v říjnu upozornil na to, že názory na sluneční záření a opalování se zásadně změnily, počty spálení kůže sluncem klesají v souvislosti se zvyšujícím se používáním fotoprotektiv. Na melanom umírá již méně mladých lidí, neboť tento nádor je diagnostikován ve svých počátečních stadiích, kdy je snadno léčitelný. Navíc, incidence melanomu u mladých osob začala klesat.

„Euromelanoma Task Force“, která Euromelanoma Day pořádá, byla ustanovena pod záštitou European Academy of Dermatology and Venereology, její předsedkyní je Prof. Diane Roseeuw z Bruselu. Výsledky práce této skupiny lze najít na www.euromelanoma.org. Stručně lze shrnout následující data:

V roce 2001 se konal Euromelanoma Day v 10 zemích Evropy, vloni již ve 13 zemích. Od loňského roku se začal používat stejný formulář k hodnocení výsledků této akce, takže je možné údaje mezi jednotlivými zeměmi srovnávat. Nicméně výsledky ještě nejsou úplné. V roce 2001 bylo během jednoho dne vyšetřeno 50.000 osob, v roce 2002 jsou údaje jen ze 7 zemí, kde bylo vyšetřeno 36.475 osob. U těchto vyšetřených osob bylo vysloveno podezření na melanom ve 154 případech, což představuje teoreticky 422 melanomů na 100.000 osob (ve statistikách se výskyt melanomu pohybuje kolem 12 na 100.000, tedy touto osvětovou akcí lze nalézt melanom až 35 x častěji!).

Výsledky Euromelanoma Day 2002 v jednotlivých zemích:

Belgie

Info linka (Belgická federace proti rakovině): 4.909 telefonů během 41 dnů
www.euromelanoma.org.: 11.000 návštěv
380 dermatologů (= 63 %)
4.363 pacientů
10 melanomů (116 během následujícího měsíce)
posun k diagnostice tenkých a in situ melanomů

Česká republika

            163 dermatologů (jen 97 odeslalo hlášení po akci)
            2.713 pacientů
            58 melanomů
            110 bazocelulárních karcinomů
            5 spinocelulárních karcinomů, 241 karcinomů in situ
         (počet nově hlášených melanomů 180 ročně)
         statisticky 12 melanomů/100.000 osob = 58/2.713 = 2.137/100.000 osob (178x více!)

Francie

            1.265 dermatologů v 390 centrech
            21.628 pacient
            23 melanomů
            97 bazocelulárních karcinomů
           8 spinocelulárních karcinomů

Malta

            7 dermatologů
            112 pacietnů (58 mužů, 54 žen)
            žádný melanom
            3 bazocelulární karcinomy

Portugalsko

            28 center, soukromí lékaři byly vyloučeni
            912 pacientů
            4 melanomy

Řecko

            280 (více než 50 %) dermatologů ve 280 centrech
            2.547 pacientů
            podezření na melanom: 90
            116 bazocelulární karcinom
            29 spinocelulární karcinom
            26 melanomů histologicky potvrzeno (= 1 % vyšetřených)

Španělsko

            320 dermatologů (z 1.300)
            4.200 pacientů
            33 melanomů
            69 bazocelulárních karcinomů
            10 spinocelulárních karcinomů

Dánsko, Finsko, Island, Itálie, Švédsko, Velká Británie – údaje nejsou k dispozici.

Euromelanoma Day 2003:
Pondělí 12. května (Portugalsko červen, Francie 3. dubna 2003)
Hlavní cílová skupina: adolescenti.
„Save your skin from the sun in your youth, enjoy a healthier younger looking skin later.“

Předpokládaný slogan:
„Head in the sand politics can cost you your head – also melanoma does – show changing moles to your doctor“.

Euromelanoma Day 2003 v ČR:

Koordinační centrum: Dermatovenerologická klinika UK 2.LF a FN v Motole
            www.lf2.cuni.cz/dermatology

Jména dermatologů aktivně se účastnících Euromelanoma Day v ČR:

  1. www.lfhk.cuni.cz/dermat
  2. www.melanoma.cz

Info linka se jmény dermatologů: 844 111 125.

Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Přednostka Dermatovenerologické kliniky UK 2. LF a FN v Motole
Vědecká sekretářka České dermatovenerologické společnosti JE Purkyně
Prezidentka 11. kongresu EADV v Praze 2.-6.10.2002