Cxsoralen cps. od 1.7. 2012 není v ČR k dispozici  

Oxsoralenu cps. k 1.7.2012 skončila v ČR registrace a výrobce (fa GEROT, Rakousko) ji již neobnovil. V současné době je možný pouze mimořádný dovoz pro konkrétního nemocného (není hrazen ze ZP, lékař má plnou zodpovědnost za nežádoucí účinky, hlásí se na SÚKL). Připrava magistraliter ze substance určené pro lokální roztok není technicky možná (plsťovitá konzistence), z injekčního roztoku také ne (příliš drahé, dodavatel odmítl spolupráci).

Do budoucna se bude snažit Fotobiologická sekce vypracovat "Specifický léčebný program" s nadějí, že bude na MZ přijat a umožní lepší podmínky dovozu.

Mimořáddným dovozem lze získat i jiné preparáty s obsahem 8-methoxypsoralenu (např. Puvalen cps.).


             doc. Ettler