1.workshop MAL-PDT 24.11.2005 v Hradci Králové

Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové
si Vás dovoluje pozvat na

1. mezinárodní MAL-PDT WORKSHOP

za podpory Pears Health Cyber a Galderma

Hradec Králové, dne 24.11. 2005

Program workshopu:

9,00 -10,00      Prohlídka nového pracoviště Kliniky nemocí kožních a pohlavních

                        FN a LF UK v Hradci Králové

9,00-10,00        Registrace účastníků

10,00-10,15      Přivítání účastníků, cíle workshopu

                                                                                              prof.MUDr.Petr Arenberger, DrSc.

                                                                                              doc.MUDr.Vladimír Hegyi, CSc

                                                                                              doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

10,15-10,40      Praktická ukázka  MAL-PDT: 1) aplikace MAL u vybraných pacientů

                                                                                              MUDr.Jiřina Bartoňová

                                                                                              MUDr.Jana Kolesárová

10,40 – 11,00    Non melanoma kožní nádory (epidemiologie, klasifikace, trendy)

                                                                                             doc.MUDr.Vladimír Vašků, CSc.

11,00-11,20       Molekulární základ PDT

                                                                                              as.MUDr.Milena Jirásková, CSc.

11,20-11,40       Fotosenzibilizátory používané v PDT

                                                                                              prof. MUDr.Vladimír Resl, CSc.

11,40- 12,00      Histologické srovnání kožních útvarů před a po PDT

                                                                                              doc.MUDr.Karel Pizinger, CSc.

 

12,00- 12,45       Oběd

12,45-13,20       Zásady praktického provedení MAL- PDT                                     

                                                                                              doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

13,20-13,45       Vlastní zkušenosti s  PDT

                                                                                              MUDr.Jiřina Bartoňová

                                                                                              MUDr. Jana Kolesárová

13,30-14,00       Praktická ukázka MAL PDT : 2) fotosenzibilizace AKTILITE 128

 

14,00-14,20        Přehled zásadních klinických studií MAL-PDT v zahraničí

                                                                                  prim.MUDr.Slavomír Urbanček,CSc.

 

14,20- 15,00       Kulatý stůl na téma praktické aspekty MAL-PDT v České a Slovenské republice

                                                                                  moderuje:doc.MUDr.Karel Ettler,CSc.

 

15,00                   Závěr

prof.MUDr. Petr Arenberger, DrSc.               doc.MUDr. Vladimír Hegyi, CSc.

Místo konání: Prostory Kliniky nemocí kožních a pohlavních FN, budova 22, hlavní areál FN Hradec Králové,

adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové      

kontakt: Doc.MUDr.Karel Ettler,CSc.

              tel. 495836357

              mobil 603771080

              fax 495836350

Jak se tam dostanete:

Autem: FN leží na soutoku Labe a Orlice, na jižní straně II.dopravního okruhu kolem města,      

             Kožní klinika je situována v 6-patrové laboratorní budově ve východní části areálu 

             FN, poblíž vjezdové brány od městské části Třebeš

 

Z hlavního autobusového a vlakového nádraží: trolej č.1, bus č. 9, 24 (cena jízdenky: 9 Kč)

 

Přihlášky zasílejte na adresu: Pears Health Cyber, sro. Písecká 9, Praha 3, 130 00. Tel. 724 600 717, email: zdena.soukupova@farmacie.cz . Přihlášky zasílejte do 18.11.2005

 

Registrační poplatek: 500 Kč

 

Ubytování: Ubytování je pro účastníky zajištěno v hotelu Nové Adalbertinum. Cena jednolůžkového pokoje: xxxx Kč, cena jednoho lůžka ve dvoulůžkovém pokoji je  xxxx Kč.

 

Grant: Společnost Galderma vypsala nerestriktivní edukační grant na podporu MAL-PDT v České a Slovenské republice. Každý účastník má možnost při registraci zažádat o přidělení grantu, který může být použit účelově na pokrytí nákladů spojených s ubytováním a registračním poplatkem. Společnost Galderma si vyhrazuje právo přidělení a rozsahu tohoto grantu.

 

 

Za Kliniku nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové

 

Doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

 

O přestávce workshopu se uskuteční krátká pracovní schůzka členů Fotobiologické sekce ČDS.