Atestační otázky

Atestace z dermatovenerologie

Podzim 2009

Obecná dermatologie

 1. Anatomie epidermis
 2. Anatomie koria a podkoží
 3. Anatomie bazální membrány, desmozómů, hemidesmozómů
 4. Anatomie kožních adnex
 5. Fyziologie kůže a kožních adnex , trichogram
 6. Melanocyty, cevní a nervový systém v kůži, kapilaroskopie
 7. Kožní imunitní systém, fyziologická imunitní reakce
 8. Patologické imunitní reakce, příklady chorob
 9. Zásady anamnézy u nemocných s kožními chorobami
 10. Zásady a pomůcky objektivního vyšetření a nálezu, dermatoskopie,
 11. Primární a sekundární eflorescence, význam, uspořádání, příklady chorob
 12. Histologické a imunohistologické vyšetření kůže, zásady odběru tkáně, základní histopatologické pojmy
 13. Stárnutí kůže
 14. Účinek světla na kůži a způsoby ochrany
 15. Alergologické vyšetřovací metody, podstata kontaktní alergické a iritativní reakce
 16. Flebologické vyšetřovací metody
 17. Zásady zevní terapie, preskripce magistraliter extern a podstata jejich účinku
 18. Terapie zevními a systémovými kortikoidy, komplikace, klasifikace, ekvivalence síly jednotlivých látek
 19. Vnitřní léčba v dermatologii, indikace, laboratorní a klinické sledování
 20. Fototerapie UV zářením
 21. Fyzikální léčebné metody (kromě UV záření), lasery v dermatologii
 22. Vyšetřování kožních mykóz

Speciální dermatologie

 1. Dermatózy ze zevních příčin
 2. Fotodermatózy (kromě porfyrie)
 3. Porfyrie
 4. Skabies
 5. Parazitární choroby kůže (kromě skabies)
 6. Dermatofytózy a jejich léčba, klasifikace antimykotik, mykidy
 7. Kandidózy
 8. Houbové infekce (kromě kožní kandidózy a dermafytóz) kožní, podkožní, systémové
 9. Pyodermie
 10. Syndromy vyvolané bakteriálními toxiny, spála
 11. Tuberkulóza  kůže a její diagnóza
 12. Mykobakteriální infekce kůže kromě tbc, korynebakteriální infekce kůže
 13. Borreliosis
 14. Antropozoonózy, aktinomykóza
 15. Virové choroby kůže vyvolané herpesviry
 16. Onemocnění kůže vyvolané poxviry a HPV
 17. Exantémová virová onemocnění, infekce virem coxsackie
 18. Urtikárie a angioedém
 19. Lékové exantémy
 20. Dermatitis contacta
 21. Atopický ekzém
 22. Ekzémy (kromě atopického, kontaktního)
 23. Kožní choroby z povolání
 24. Erytémová onemocnění kůže a jejich diferenciální diagnóza
 25. Pityriasis (rosea, lichenoides, rubra pilaris) et parapsoriasis
 26. Lichen ruber planus
 27. Psoriáza,  reaktivní artritida (m. Reiter)
 28. Onemocnění ze skupiny pemfigu
 29. Onemocnění ze skupiny pemfigoidu
 30. Bulózní dermatózy (kromě pemfigu a pemfigoidu)
 31. Lichen sclerosus et atrophicus, striae, pseudoxanthoma elasticum, syndrom Ehlersův-Danlosův
 32. Erythematodes
 33. Dermatomyositis
 34. Sklerodermie
 35. Sarkoidóza
 36. Neinfekční granulomatózní choroby (kromě sarkoidózy)
 37. Choroby podkožní tukové tkáně
 38. Poruchy pigmentace
 39. Kožní projevy z poruch metabolismu a nutrice (kromě amyloidózy, mucinózy)
 40. Amyloidózy a  mucinózy
 41. Nemoci vlasů a ochlupení
 42. Nemoci nehtů
 43. Akné, rozacea a další obličejové dermatózy (demodicosis, dermatitis perioralis)
 44. Poruchy potních žláz
 45. Nemoci rtů a ústní dutiny, m. Behçet, Sjögrenův syndrom
 46. Funkční poruchy kapilár a artérií
 47. Vaskulitidy malých cév
 48. Vaskulitidy středně velkých a velkých cév, pyoderma gangrenosum, arteriosclerosis obliterans
 49. Purpury, telangiektazie,
 50. Nemoci žil v dermatologii (kromě ulcus cruris venosum)
 51. Ulcus cruris
 52. Lymfedém
 53. Névy melanocytové
 54. Névy (kromě melanocytových)
 55. Névové choroby (genodermatózy) – ichthyoźy a keratózy
 56. Névové choroby (genodermatózy)  – folikulární, porokeratózy
 57. Névové choroby (genodermatózy) – epidermolýzy, neurofibromatóza, tuberózní skleróza
 58. Prekancerózy a karcinomy „in situ“
 59. Kožní cysty
 60. Benigní nádory kůže
 61. Maligní nádory kůže – epitelové
 62. Melanom
 63. Maligní nádory kůže – mezenchymální
 64. Kožní lymfomy a pseudolymfomy
 65. Histiocytózy
 66. Mastocytózy
 67. Kožní paraneoplazie
 68. Pruritus, prurigo, lichen simplex
 69. Psychodermatózy
 70. Kožní projevy nemocí jater, gastrointestinálních a ledvin
 71. Kožní projevy nemocí endokrinologických (diabetes, štítná žláza aj.)
 72. Kožní choroby v těhotenství
 73. Erytrodermie

Venerologie

 1. Syphilis primaria
 2. Syphilis secundaria
 3. Syphilis  terciaria
 4. Syphilis congenita
 5. Diagnostika syphilis, průběh seroreakcí
 6. Léčba syphilis, komplikace, kontroly po léčbě
 7. Kapavka
 8. Venerické choroby genitálu (kromě kapavky a syphilis),  pohlavně přenosné infekce a jejich prevence
 9. Uretritidy (kromě kapavky), reaktivní artritida (m. Reiter)
 10. Vulvovaginity
 11. Choroby preputia a glans penis
 12. Infekce HIV
 13. Prevence pohlavně přenosných infekcí
 14. Diferenciální diagnóza  vředu na genitálu
 15. Zánětlivé dermatózy a nádory genitálu, diferenciální diagnóza, komplikace

Kožní chirurgie

 1. Nástrojové a materiálové vybavení pro dermatochirurgii
 2. Lokální anestezie, její typy, užívaná anestetika
 3. Zásady probatorní excize, způsoby odběru tkáně
 4. Zásady operační techniky, technika řezu
 5. Možnosti uzávěru operační rány, typy stehů
 6. Výkony elektrochirurgické
 7. Zákroky s využitím nízkých teplot
 8. Operační léčba nemocí nehtů
 9. Pooperační péče o rány a jizvy, krycí materiály
 10. Komplikace a rizika v dermatochirurgii, krvácení a jeho zástava