Katedra dermatovenerologie IPVZ – kurzy na 2. pololetí 2005

202001

Kurz   Kožní projevy metabolických poruch

Určeno pro dermatovenerology v ambulantních i lůžkových zařízeních

Program: Kožní choroby z poruch lipidového metabolismu - xantomatózy, Angiokeratoma corporis diffusum. POlyklonální gammopatie - kryoglobulinémie. Amyloidózy. Hyalinózy. Mukospolysacharidózy - mucinózy. Porfyrie. Kalcinózy.

Vedoucí:  doc. MUDr. J. Štork, CSc., MUDr. 

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15  

Předpokládaná cena:  400,- Kč

 

7.10.2005              

 

 

202002

Kurz    Virové infekce STD.

Určeno pro dermatovenerology z ambulantní i lůžkové praxe.

Program: Posluchači se seznámí s problematikou virových infekcí a s novinkami v oblasti HIV/AIDS, HPV a hepatitíd.

Vedoucí:  MUDr. V. Kaštánková, MUDr. 

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15  

Předpokládaná cena:  300,- Kč

 

4.11.2005              

 

 

202003

Kurz   Kožní pigmentové léze a maligní melanom kůže.

Určeno pro deermatovenerology ambulantních i lůžkových zařízení.

Program: Epidermální a dermální pigmentové léze - klinika, diagnostika, doporučená léčba. Prekurzory melanomu. Maligní melanom - klinika, novinky v diagnostice a v doporučené léčbě.

Vedoucí:  MUDr. I. Krajsová

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15  

Předpokládaná cena:  300,- Kč

 

25.11.2005              

 

 

202004

Kurz  Kožní nemoci infekčního původu.

Určeno pro dermatovenerology ambulantních i lůžkových zařízení.

Program: Pyodermie streptokokové, stafylokokové, chronické. Aktinomykóza. Enterobakteriové infekce. Borelióza. Protozoové infekce. Parazitózy. Virové infekce. Dětské infekční kožní nemoci. Paraneoplastické markery a syndromy.

Vedoucí:  prof. MUDr. L. Malina, DrSc.

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15  

Předpokládaná cena:  400,- Kč

 

9.12.2005              

 

 

202005

Specializační odborná stáž - Dermatologická mykologie

Určeno pro dermatovenerology, případně mikrobiology v přípravě k atestaci

Program: Klinická a laboratorní diagnostika povrchových mykóz kůže a sliznic.

Školitel:  MUDr. M. Skořepová, CSc.

Místo konání:  Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika, mykologická laboratoř  

Předpokládaná cena:  1000,- Kč

 

Termín dle dohody se školitelem. 

Termín dle dohody se školitelem            

 

 

202006

Specializační odborná stáž - Dermatovenerologie

Určeno pro dermatovenerology lůžkových i ambulantních zařízení v přípravě na atestaci z dermatovenerologie

Program: Ověření znalostí a získání zkušeností z kinické a laboratorní diagnostiky kožních chorob a ověření znalostí jejich léčby.

Školitel:  prof. MUDr. F. Vosmík, DrSc.

Místo konání:  Praha 2, U Nemocnice 2, VFN, Dermatovenerologická klinika  

Předpokládaná cena:  1000,- Kč

 

Termín dle dohody se školitelem.              

 

 

202007

Specializační odborná stáž - Venerologie

Určeno pro dermatovenerology v přípravě k atestaci z dermatovnerologie

Program: Získání zkušeností z klinické a laboratorní diagnostiky a léčby sexuálně přenosných chorob.

Školitel:  MUDr. V. Kaštánková

Místo konání:  Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Dermatovenerologická klinika, venerologické oddělení  

Předpokládaná cena:  1000,- Kč

 

Termín dle dohody se školitelem.              

 

 

202008

Specializační odborná stáž - Dermatohistopatologie kožních chorob

Určeno pro dermatovenerology v přípravě k atestaci z dermatovenerologie

Program: Seznámení se s histopatologickou diagnostikou jednoduchých a složitějších dermatóz a se základy  imunofluorescenčního a imunohistologického vyšetření.

Školitel:  doc. MUDr. J. Štork, CSc., prof. MUDr. F. Vosmík, DrSc.

Místo konání:  Praha 2, U Nemocnice 2, VFN, Dermatovenerologická klinika  

Předpokládaná cena:  1000,- Kč

 

Termín dle dohody se školitelem.              

 

 

202009

Odborná stáž - Základy mykologické laboratorní techniky

Určeno pro JOPZ - laborantky v oboru lékařská mykologie

Program: Zásady práce s mykologickými vzorky, příprava základních speciálních půd, očkování, mikrokultury, zásady dezinfekce a dekontaminace.

Školitel:  J. Stará

Místo konání:  Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika, mykologická laboratoř  

Předpokládaná cena:  1500,- Kč

 

Termín dle dohody se školitelem.