Katedra dermatovenerologie IPVZ - programy kurzů - 

1. polovina 2007

VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., tel. 224 920 610, 224 962 415, fax 224 923 759, e-mail: stork.jiri@vfn.cz

Katedra dermatovenerologie

202001

Kurz - Co nového v dětské dermatologii?

Určeno pro dermatovenerology, dětské dermatology, praktické lékaře pro děti a dorost.

Program: Nové etiopatogenetické aspekty, moderní diagnostika a terapie u vybraných, dětských dermatóz.

Vedoucí:  MUDr. H. Bučková, Ph.D.

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15  

Předpokládaná cena:  500,- Kč

 

19.1.2007              

 

 

202002

Kurz - Histopatologie základních i méně častých kožních chorob

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci, dermatovenerology, patology.

Program: Histopatologie základních i méně častých kožních chorob z oblasti zánětů i nádorů, klinickopatologické korelace, základy odběru tkáně pro dermatohistopatologické vyšetření.

Vedoucí:  doc. MUDr. L. Pock, CSc.

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15  

Předpokládaná cena:  500,- Kč

 

8.2.2007              

 

 

202003

Kurz - Dermatologická angiologie

Určeno pro dermatology v přípravě k atestaci.

Program: Anatomie, fyziologie a patofyziologie žilního systému dolních končetin, možnosti neinvazivní diagnostiky v dermatologické angiologii, kompresivní léčba chronické žilní insuficience - teorie a praxe. Současné možnosti skleroterapie a její postavení v léčbě varixů všech typů, chirurgická léčba varixů - indikace, technika včetně ambulantní flebektomie, endovenózní léčba varixů. Problematika onemocnění tepen v dermatologické angiologii. Základy proktologické diagnostiky a terapie v dermatologii.

Vedoucí:  MUDr. J. Strejček, CSc.

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15  

Předpokládaná cena:  500,- Kč

 

16.3.2007              

 

 

202004

Kurz - Psychodermatologie pro praxi II.

Určeno pro dermatovenerology, praktické a dětské lékaře.

Program: Základy psychologicko-psychiatrických postupů v diagnostice i léčbě kožních pacientů s psychosomatickými příznaky; indikaci psychofarmak a možnosti psychoterapie včetně rodinné. Uvedení kazuistik.

Vedoucí:  MUDr. R. Pánková, CSc.

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15  

Předpokládaná cena:  500,- Kč

 

2.4.2007              

 

 

202005

Kurz - Co nevíte o dermatofytech - ekologie, evoluce, migrace

Určeno pro dermatovenerology, mikrobiology, praktické lékaře pro dospělé.

Program: Méně známé aspekty biologie dermatofytů a jejich důsledky pro epidemiologii, kliniku a léčbu mykóz.

Vedoucí:  MUDr. M. Skořepová, CSc.

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15  

Předpokládaná cena:  500,- Kč

 

27.4.2007              

 

 

202006

Specializační odborná stáž - Dermatologická mykologie

Určeno pro dermatovenerology, případně mikrobiology v přípravě k atestaci.

Program: Klinická a laboratorní diagnostika povrchových mykóz kůže a sliznic.

Školitel:  MUDr. M. Skořepová, CSc.

Místo konání:  Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika, mykologická laboratoř  

Předpokládaná cena:  1250,- Kč

 

Termín dle dohody se školitelem. 

1 týden            

 

 

202007

Specializační odborná stáž - Dermatovenerologie

Určeno pro dermatovenerology lůžkových i ambulantních zařízení v přípravě k atestaci z dermatovenerologie.

Program: Ověření znalostí a získání zkušeností z klinické a laboratorní diagnostiky kožních chorob a ověření znalostí jejich léčby.

Školitel:  MUDr. M. Jirásková, CSc., prof. MUDr. J. Štork, CSc.

Místo konání:  Praha 2, U Nemocnice 2, VFN, Dermatovenerologická klinika  

Předpokládaná cena:  1250,- Kč

 

Termín dle dohody se školitelem. 

1 týden            

 

 

202008

Specializační odborná stáž - Venerologie

Určeno pro dermatovenerology v přípravě k atestaci z dermatovenerologie.

Program: Získání zkušeností z klinické a laboratorní diagnostiky a léčby sexuálně přenosných chorob.

Školitel:  MUDr. R. Trýzna

Místo konání:  Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Dermatovenerologická klinika, venerologické oddělení  

Předpokládaná cena:  1250,- Kč

 

Termín dle dohody se školitelem. 

1 týden            

 

 

202009

Specializační odborná stáž - Dermatohistopatologie kožních chorob

Určeno pro dermatovenerology v přípravě k atestaci z dermatovenerologie.

Program: Seznámení se s histopatologickou diagnostikou jednoduchých a složitějších dermatóz a se základy imunofluorescenčního a imunohistologického vyšetření.

Školitel:  prof. MUDr. J. Štork, CSc.

Místo konání:  Praha 2, U Nemocnice 2, VFN, Dermatovenerologická klinika  

Předpokládaná cena:  1250,- Kč

 

Termín dle dohody se školitelem. 

1 týden            

 

 

202010

Specializační odborná stáž - Dermatologická onkologie

Určeno pro dermatovenerology, onkology.

Program: Diagnostika, léčba, sledování kožních nádorových onemocnění a pigmentových projevů.

Školitel:  MUDr. I. Krajsová

Místo konání:  Praha 2, U Nemocnice 2, VFN, Dermatovenerologická klinika  

Předpokládaná cena:  250,- Kč/den

 

Termín dle dohody se školitelem.              

 

 

202011

Specializační odborná stáž - Dětská dermatovenerologie

Určeno pro dermatovenerology, dětské lékaře.

Program: Diagnostika, sledování, a léčba dětí s dermatovenerologickými chorobami.

Školitel:  MUDr. S. Polášková, MUDr. H. Bučková, Ph.D.

Místo konání:  Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika  

Předpokládaná cena:  250,- Kč/den

 

Termín dle dohody se školitelem.              

 

 

202012

Specializační odborná stáž - Dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy

Určeno pro dermatovenerology, lékaře pracovního lékařství.

Program: Diagnostika a léčba alergických kožních chorob, posuzování profesionality.

Školitel:  MUDr. M. Žemličková

Místo konání:  Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika  

Předpokládaná cena:  250,- Kč/den

 

Termín dle dohody se školitelem.              

 

 

202013

Specializační odborná stáž - Dermatologická fotobiologie

Určeno pro dermatovenerology.

Program: Zásady různých metod fototerapie, sledování nemocných léčených fototerapií, diagnostika fotodermatóz.

Školitel:  MUDr. M. Jirásková, CSc.

Místo konání:  Praha 2, U Nemocnice 2, VFN, Dermatovenerologická klinika  

Předpokládaná cena:  250,- Kč/den

 

Termín dle dohody se školitelem.              

 

 

202014

Specializační odborná stáž - Korektivní dermatologie

Určeno pro dermatovenerology.

Program: Základy dermatochirurgické excize, odstraňování kožních lézí, zásady diagnostické dermatologické biopsie a excize.

Školitel:  MUDr. H. Kafková

Místo konání:  Praha 2, U Nemocnice 2, VFN, Dermatovenerologická klinika  

Předpokládaná cena:  250,- Kč/den

 

Termín dle dohody se školitelem.              

 

 

202015

Odborná stáž - Základy mykologické laboratorní techniky

Určeno pro lékaře a laboratorní pracovníky v oboru lékařská mykologie.

Program: Zásady práce s mykologickými vzorky, příprava základních speciálních půd, očkování, mikrokultury, zásady dezinfekce a dekontaminace.

Školitel:  J. Stará, MUDr. M. Skořepová, CSc.

Místo konání:  Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika, mykologická laboratoř  

Předpokládaná cena:  500,- Kč/den

 

Termín dle dohody se školitelem. 

1 týden