Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne  6.4.2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, Dr. Pásková, Dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:   doc. Pánková

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              11.30 – 13.30 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 9. 3. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Úhrady zdravotní péče v dermatologii (prof. Arenberger)
  Předjednáno s ředitelem VZP Ing. Kabátkem a bude předložen návrh: 1. Navýšit minutovou režii na úroveň infekce pro všechny tři základní dermatologické výkony 44021, 44022 a 44023, 2. Prodloužit časy základních výkonů na úroveň venerologie, u které dojde také k navýšení díky zvýšení minutové režie.
  Žádost + zdůvodňující příloha bude odeslána na ministerstvo v průběhu dubna 2023.
 2. Členství, sekce, registrace v ČLS JEP
  Dne 30. 3. 2023 proběhla schůzka na ústředí ČLS JEP k volbám do výborů odb. společností. Nedochází k zásadním změnám. Shromáždění členů odb. společností se pořádá nejméně 1x za 4 roky (dle letopočtů) s účastí nejméně 10 % členů.
  Volby se vyhlašují nejméně 3 měsíce před jejich spuštěním. Je to shodné s naší dosavadní praxí. Bude vytvořena listina kandidátů – uchazeči o členství ve výboru se musí přihlásit nebo být nominováni k volební komisi. Volby jsou prováděny od minulého sjezdu delegátů elektronickým způsobem. Pro možnost volit je nutné mít aktivní účet na webu ČLS JEP (cls.cz) s aktuální e-mailovou adresou, na kterou bude zaslán elektronický přístup k uplatnění volebních hlasů.
 3. Centrum pro léčbu infantilních hemangiomů FN Bulovka
  Doc. Rob žádá o schválení Centra pro léčbu infantilních hemangiomů pro Kožní kliniku FN Praha-Bulovka. Výbor ČDS žádost schválil.
 4. Oslava 100 let od založení ČDS
  Slavnostní odborná konference ČDS k tomuto výročí se bude konat ve čtvrtek 7. 9. 2023.
 5. Požadavky na centra biologické léčby
  Výbor ČDS již o této problematice jednal na zasedání dne 9. 3. 2023 (bod 4c). I přes řadu návrhů zastává stanovisko stávající požadavky (vystavené na webu ČDS) ponechat.
 6. Venerologie
  Prof. Resl a Dr. Zákoucká vypracovali připomínky k návrhu zákona 306, které budou odeslány (výbor ČDS projednal a schválil) na MZ ČR.
 7. ON IN UNDER SKIN – Kurdějov, 21. – 22. 4. 2023
  Tradiční akce je pořádána v uvedeném termínu garanty prim. Zálešákem a prof. Arenbergerem a program bude vystaven na webu ČDS.
 8. Včasný záchyt onkologických onemocnění kůže
  Prim. Duchková upozorňuje na možnost vykazování kódu 44400 (10 b.) spolu s klinickým vyšetřením. Je také součástí preventivního programu VZP Plus.
 9. Léková agenda (Dr. Benáková) – v období 9. 3. – 6. 4. 2023
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme od SÚKLu neobdrželi žádosti o stanovisko k hodnotícím zprávám.
  Odeslali jsme návrh výboru na SÚKL k doplnění stávající indikační formulace pro systémovou léčbu abrocitinibem AD u dospívajících (a výhledově pro biologika a JAKi u dětí a dospívajících), v souladu s evropskými doporučenými postupy a též českým indikačním omezením pro dospělé. Smyslem je neoddalovat zahájení potřebné léčby u dětských a dospívajících pacientů s těžkou AD.
 10. Různé
  a)  Dětská dermatologie
       Nízko hodnocena podobně jako kódy klinických vyšetření „dospělé“ dermatovenerologie. Žádost o   navýšení ohodnocení dermatologických kódů se bude týkat také dětské          dermatovenerologie.
  b)  Testační hapteny k epikutánním testům
       Komplikovaná situace s dovozem a distribucí haptenů k epi-testům byla popsána v úvodníku č. 1/2023    časopisu Čs. dermatologie a vystavena na webu (derm.cz) v alergologické sekci. Aktuálně došlo i ke    zjednodušení hlášení na SÚKL, které dovozce v původní složité a pracné podobě nechtěl akceptovat. V ČR jsou tedy tradiční hapteny Chemotechnique především díky úsilí vedení výboru ČDS k dispozici.
  c)  Postgraduální vzdělávání
       Prof. Arenberger informuje, že 4. května 2023 proběhne z iniciativy ministerstva i vědecké rady ČLK a některých akreditačních komisí včetně naší schůzka předsedů oborových akreditačních komisí MZ ČR, na které bude m.j. diskutováno zkrácení popromočního vzdělávání v kmenech nebo jeho modifikace.
 11. Noví členové: 1
  Ukončení členství: 1
  Snížení poplatku ČLS: 5
  Aktualizace osobních údajů: 1
 12. Příští schůze výboru ČDS: 11. 5. 2023 od 10 hod. v Praze

Zapsal: doc. Ettler

 

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.