Zápis ze schůze výboru ČDS dne 7. 4. 2016
v Praze 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, as. Frey, prim Duchková,
doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:     dr. Vocilková

Místo:            Olympos, Praha-Žižkov

Čas:                9.30 – 13.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 3. 3. 2016 – připomínkováno, projednáno, schváleno.

B)      Nově projednáno:

1.     Kongres SDVS-ČDS v Jasné ve dnech 9. – 11. 6. 2016
Pozvánky jsou v distribuci cestou aktuálního čísla Ref. výběru. Na kongres je nutno se přihlásit co nejdříve (kvůli rezervaci ubytování) a také přihlásit přednášky. Bude organizována účast členů výboru ČDS, pozvánky budou rozeslány i e-mailem.

2.     Web ČDS
Doc. Ettler byl pověřen vytvořením nové webové stránky ČDS. Z předložených návrhů výboru ČDS získal nejvíce hlasů návrh č. 1. Bude představen na Sl.-čes. kongresu v Jasné a spuštěn zkušební provoz.

3.     Výběrové řízení v Plzni
Výběrového řízení Dr. Brodské (Plzeň) na soukromou ordinaci se za ČDS zúčastní prof. Resl.

4.     Venerologie
Prof. Resl a Dr. Zákoucká se zúčastnili zasedání Národní komise pro HIV. Řešila se také aféra nákazy skupiny homosexuálů. Připravuje se metodický pokyn pro opatření a léčbu pohlavních nemocí.
Prof. Resl informuje o výsledcích dotazníkové akce provedené mezi českými dermatovenerology (na Derm Update). Vyplynula z nich potřeba zřídit „Konzultační centra venerologie“, která by pro daný region zajišťovala konzultační a specializované služby.

5.     Centra pro vzácná onemocnění (VO) – zapojení do evropské sítě
Výzva (na webu MZ ČR) k zapojení se do evropské sítě center VO – rozsáhlý dotazník, prof. Arenberger navrhuje centrum pro HS ve FNKV.

6.     UEMS – EBDV (Evropská unie medicínských společností – Evropský výbor dermatovenerologie)
Prof. Arenberger (který byl zvolen prezidentem UEMS-EBDV) a doc. Ettler informují o zasedání tohoto výboru ve Splitu. Nejviditelnější částí činnosti této organizace je Evropská atestace v oboru (letos bude 3. – 4. 8. 2016 ve Frankfurtu), nyní již prováděná elektronicky. Na MZ ČR je dojednána možnost podpory české verze, která by mohla sloužit jako předatestační test, který by se prováděl na IPVZ pod dohledem Akreditační oborové komise MZ ČR.

7.     Statut pracoviště PDT ve Zlíně
Výbor ČDS projednal a podpořil žádost prim. Tomkové o schválení statutu pracoviště PDT pro Kožní odd. Nemocnice T. Bati ve Zlíně.

8.     Nástavbové atestace v oboru
Prof. Arenberger odeslal dopis (již potřetí) s podpůrným stanoviskem výboru ČDS na MZ ČR k zachování obou nástavbových atestací v oboru. MZ ČR chce snížit počet oborů a některé atestace zrušit.

9.     Sdílení kódu 51 881 (multidisciplinární indikační seminář k optimální léčbě zhoubných solidních nádorů)
Dermatologie nebyla připsána jako sdílená odbornost. Prof. Arenberger aktuálně již potřetí obnovil žádost na MZ ČR a předal souhlas autorské odbornosti (chirurgie).

10.  Seznam odborných akcí
Novartis navrhuje uspořádat letos sérii seminářů o psoriáze, souhlas se záštitou ČDS. Prim. Selerová zve na seminář psychodermatologie, který se koná 9. 9. 2016 v Kuníně, souhlas se záštitou ČDS.

11.  Léková komise (prim. Benáková)
Terbinafin tbl., Tacrolimus cps., Ialugen Plus cr., Neotigason cps., Silkis, Curatoderm cr., Azathioprim tbl., lokální metronidazol: vydány hodnotící zprávy – bez připomínek z dermatologické strany. Retarpen inj. je nyní již k dispozici v ČR dle vyjádření předsedy Lékové komise, prof. Švihovce.

12.  Časopis Čs. Derm.
Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP vyžaduje návratku s vyjádřením k ceně časopisu Čs.-sl. dermatologie. Zůstává beze změn, odpoví prof. Arenberger.

13.  Noví členové
Brousil Radim (Praha 8); změny: Nováková Anna (Cheb), Frydrychová Dana (Liberec), Novotná Jana (Brno), Krásová/dříve Džambová Martina (Praha 3), Sirová Dagmar (Hradec Králové), Fajfr Josef (Cheb), Ullverová Petra (Cheb), Jandová Eva (Jihlava), Adamcová Hana (Lidice), Gruntová Zuzana (Trenčianské Stankovice). Ostatní: nedoplatek – Kratochvílová Monika (Praha 6), snížení příspěvků (jen ČLS, nikoli ČDS) – Jarošíková Drahomíra (Brno), Malachová Jana (Třebelovice), Procházková Zuzana (České Budějovice). Zrušení členství – Stýblová Olga (Ostrava), Kolařík Jan (Prostějov), Jelínková Radka (Hradec Králové), Brabcová Lenka (Praha).

14.  Kožní ambulance v České Lípě
Omezení a rušení lůžek v kožních zařízeních (např. v Liberci) velmi ztěžuje dostupnost péče v oboru. Výbor se připojuje k iniciativě ambulantních dermatovenerologů v příslušných regionech.

15.  Minutová režie
Znovu revokování výše minutové režie v dermatologii, která by měla dosáhnout výše úhrady oboru infekčních nemocí.

16.  Odečítání histologických preparátů
Výbor nadále podporuje oborově vázané odečítání histologických preparátů. Je také navázáno na doškolování v oboru.

17.  Centrum pro biologickou léčbu – Nový Jičín
Výbor doporučuje zařazení kožního oddělení Nemocnice Nový Jičín jako centra pro biologickou léčbu.  Pracoviště splňuje podmínky k aplikaci biologické léčby, jak vybavením, tak odbornou způsobilostí, má zkušenosti s touto léčbou v řadě studií zaměřených na biologickou léčbu psoriázy.

18.  Různé
a) Vyšetřování pro pojištěnce ZP 211
     Výbor doporučuje zařazení NZZ Reader s.r.o., kožní ambulance - MUDr. Diana Kunčíková mezi  pracoviště, která mohou provádět preventivní kožní vyšetření v rámci onkologické prevence pro klienty Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.
b) Projekt spolupráce při vývoji oděvů pro děti s kožními onemocněními
     Doc. Ettler informoval o projektovém záměru Technické univerzity v Liberci, VÚB a.s. v Ústí nad Orlicí
     a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vyvinout dětské oděvy pro kožně nemocné. Výbor ČDS tento  záměr i žádost o grant TAČR podporuje.
c) Výkon angiologické pletysmografie
     Prim. Strejček připravil nový kód za zrušenou angiologickou pletysmografii. Výbor ČDS projednal a zasílá k zařazení do dohodovacího řízení. Důvodem této aktivity je odepření sdílení stávajícího kódu    

          autorskou odborností, i když dle sdělení v časopise ČLK (Tempus Medicorum, č. 1/2016) není omezení 

          sdílení kódu pouze odbornostmi uvedenými v kalkulačním listu závazné.

19.  Příští schůze výboru ČDS: 26. 5. 2016 v Praze

Zapsal: doc. Ettler