Zápis ze schůze výboru ČDS dne 8. 2. 2018
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Pánková, dr. Polášková, dr. Vocilková, prof. Resl, prim. Selerová

Omluveni:    doc. Kuklová, prof. Štork

Místo:            nám. Míru, Praha

Čas:                12.00 – 14.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 14. 12. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.
 2. Nově projednáno:
 3. Zdravotnická dokumentace – ochrana osobních dat
  Prim. Duchková referuje o nové Direktivě EU (GDPR) o ochraně osobních dat a jeho dopadu na zdravotnickou dokumentaci.
 4. Dermatologický update 2018 (1. 3. 2018)
  T. č. přihlášeno již přes 400 účastníků. Program hotov, byl rozeslán.
 5. Kongres SDVS-ČDS 2018 v Jasné (31. 5. – 2. 6. 2018)
  Termín je pevně stanoven. Diskutován způsob cesty na Slovensko.
 6. Poplatky EADV 2018
  Byly uhrazeny se zpožděním, které způsobila adaptace kanceláří ČLS JEP v Lékařském domě.
 7. Výkony s účastí odbornosti 405 (dětská dermatologie)
  Výbor ČDS zašle na 2. pracovní skupinu MZ ČR k SZV dopis s žádostí o připsání 405 jako další odbornosti u kódů, kde odb. 404 je autorská: 44113 (epi-test), 44119 (Woodova lampa), 44211 (man. lymfodrenáž), 44245 (snesení molusek), 44281 (dig. dermatoskop). Dále výbor upozorňuje, že u kódu 61129 (excize, sutura 2-10 cm) je 404 již delší dobu díky iniciativě ČDS uvedena ve sdílených odbornostech a lze jej při splnění příslušného vybavení nasmlouvávat. U kódu 76329 (snesení kondylomat) se jedná o urologický kód, tj. musela by o sdílení pro nás žádat Urologická společnost. Otázkou je, zda se kód natolik používá, aby se vyplatil (navíc je zde nositel výkonu jen L2). Výbor připomíná, že se nám jednáním v pracovní skupině na MZd podařilo podle reality zvýšit kvalifikaci nositele výkonů z L1 a L2 na L3, tedy zvýšit úhradu příslušných výkonů. Prof. Arenberger tuto skutečnost připomene dopisem ředitelům všech zdravotních pojišťoven.
 8. Léková agenda (prim. Benáková)
  Výbor doprojednal stanovisko vyžádané SÚKLem k hodnotící zprávě stran lokálních imunomodulátorů (Elidel, Protopic). Navrhujeme umožnit úhradu ze zdravotního pojištění pro dospělé u Protopicu 0,03%  a u Elidelu (dosud hrazen pouze u dětí), připojeno rozsáhlé zdůvodnění. Ostatní parametry zůstávají beze změn.
  §16 – žádost o preskripci tímto způsobem nezakládá na povinnost skutečně léčbu hradit ze ZP (s ohledem na ekonomickou situaci zdravotnictví). Článek bude vystaven na webu ČDS v kolonce Aktuality.
  Propecia tbl. 1 mg nelze napsat na e-Rp (referuje prim. Duchková).
 9. Výběrové řízení
  Dr. Vocilková informuje o průběhu posledního výběrového řízení v Praze – nikdo ze 3 uchazečů nebyl schválen.
 10. ČADV
  Vedení ČADV plánuje schůzku přednostů klinik a výboru ČDS. Výbor ČDS se schůzkou souhlasí. Setkání je vhodné naplánovat a připravit - formulovat body (okruhy), které by bylo vhodné projednat. Schůzka se může uskutečnit až po vyřešení soudní žaloby prof. Hercogové  na Českou lékařskou společnost JEP.
 11. Odborné akce na r. 2018
  Jsou vystavené na webu (derm.cz), zatím jich je 40 registrovaných. Kongres SAD bude pouze jednodenní v sobotu dne 7. 4. 2018 v Pardubicích.
 12. Schůzka zástupců výboru ČDS a SADu s představitelkou ČLK
  V Průhonicích se uskuteční schůzka zástupců výboru ČDS a SADu se zástupcem ČLKv rámci přípravy kroků k navýšení minutové režie dermatovenerologických výkonů cestou Pracovní skupiny k SZV, resp. MZ ČR.
 13. Venerologie
  Prof. Resl informuje o dokumentech souvisejících s venerologií:
  a)  Problematika Praeexpoziční terapie HIV/AIDS (PrETh) – rozbíhá se, poměrně velké soubory svědčí oúspěšnosti, mnoho problémů, hlavně ekonomických, indikace, standardy podávání, průběžná kontrola,  otázky, zda tzv. nulová virémie existuje vždy, nebo má výkyvy, nebezpečí nárůstu ostatních STD z  bezbřehého sexu atd. WHO má plán absolutní redukce HIV do r. 2030.
  b)  Nejasný je osud Metodického pokynu STI a přípisu k řešení "pornoherců" – prevence (posláno 16.11.17)
        Termín byl do 30.11.17.
  c) V dohledné době zapracovat na organizaci venerologických center I.-III., určení pracovišť, aby neexistovalo, že by pracoviště nemělo nasmlouvané kódy venerologie, ani ve vztahu k vybavení
  d)  Řešit vybavení pracovišť.
  e)  Připomínka, proč nejsou PN uvedeny mezi NZIS (Národní registry) – vypracovat dotaz, přípis na MZ ČR.
 14. Noví členové
  Dr. Kristýna Kučová (Ostrava), dr. Petra Kňažeková (Praha), dr. Adriana Kolářová (Opava), Mgr. Lucie Křáková (Opava)
  změny adresy: dr. Jan Dejmek (České Budějovice). dr. Martina Pakostová (Břeclav).
 15. Centrum biologické léčby
  Výbor ČDS podporuje opětovnou žádost Nemocnice Nový Jičín o zřízení Centra biologické léčby v dermatologii.
 16. Příští schůze výboru ČDS: 22. 3. a 31. 5. 2018

Zapsal: doc. Ettler