Zápis ze schůze Výboru ČDS 

konané dne 6. června 2013 v Praze

Přítomni:          prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, as. Frey, prim. Drlík, prim. Duchková,
doc. Ettler, dr. Polášková, doc. Pánková, prof. Štork

Omluveni:         doc. Kuklová, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková

Členové SDS:   doc. Buchvald, prim. Lidaj, prof. Šimaljaková, prim. Urbanček

Hosté:                prof. Hercogová

Místo:                Top Hotel, Praha-Chodov

Čas:                    13.00 – 14.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 25. 4. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Návrhy prof. Hercogové
a) Časopis Česká dermatovenerologie bude distribuován členům výboru ČDS.
b) Světový kongres 2019 – ČR se bude ucházet o pořádání v Praze. Prof. Hercogová podala již žádost   v listopadu 2012 a nyní žádá o spolupráci.

2.     SÚKL (dr. Benáková)
Interferon – odpověď vypracována, Roferon – zpracovává se.
Protopic, Elidel – nyní označováno E (dermatolog, není možné delegovat preskripci) – nově podat návrh na delegování preskripce na PL pro děti a dorost, i pro dospělé.
Retarpen – specifický léč. program nebyl podán. Zůstává možnost mimořádného dovozu a ev. žádost o úhradu ZP, Výbor ČDS znovu požádá Ministra zdravotnictví a Hlav. hygienika ČR o řešení.

3.     Venerologie
Zákon o prostituci byl připomínkován (prof. Resl).

4.     Faktura za web
Schváleno proplacení faktury ve výši 7620 Kč za provoz www.derm.cz za půlroční období.

5.     Noví členové
Dr. Chandran (Praha), dr. Fabiánová (Pardubice), dr. Langerová (Brno), dr. Chovancová (Kyjov).

6.     Časopis Čs. Dermatologie
Zůstává stále periodikem ČLS JEP, avšak podobně jako ostatní prezidiální časopisy byl předán k výrobě jinému subjektu. Čs. Dermatologie je vydávána od r. 2012 CN Brown. Stále je potřeba sponzorování reklamami. Je třeba nadále zvyšovat také formální kulturu.
Letos bude vydáván nový časopis – český výběr z British Journal of Dermatology. Jeho vydávání kvalitativně obohatí český a slovenský trh, ale je finančně i kapacitně neutrální, nahrazuje časopis Biologická terapie.
Soutěž o nejlepší publikace za r. 2012: 1. přehledová práce: Dermatoskopie (Fikrle, Drlík), 2. původní a labor. práce (Valíčková a kol.), 3. kazuistiky (Struhalová, Drlík).
Pokyny pro autory zjednodušeny, budou k dispozici na webu.

7.     Příští schůze Výboru ČDS: 12. 9. 2013                  
 

Zapsal: doc. Ettler