Zápis ze schůze výboru ČDS dne 31. 5. 2018
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, doc. Kuklová, dr. Polášková, dr. Vocilková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:    prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Pánková

Místo:            Vlak do Liptovského Mikuláše

Čas:                10.30 – 12.10 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 22. 3. 2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.
 2. Nově projednáno:
   
 3. Minutová režie (dr. Vocilková, dr. Benáková)
  Schůze na MZ ČR neschválila zvýšení pro dermatologii – doporučeno oslovit ministra zdravotnictví ČR. Oficiální zápis ze schůzky dosud není k dispozici. Díky podhodnocení oboru ubývá lékařů, ti ostatní se kvůli obživě věnují kosmetice (bude podloženo výsledky dotazníkového šetření). Narůstá počet chronických onemocnění v dermatologii, lékaři věnující se kosmetice, se tak dostávají mimo medicínu.
   
 4. Časopis Čs. Derm.
  Distribuce Čs. Derm. od č. 2/2018 na Slovensko nebyla zajištěna. Výbor ČDS se rozhodl distribuci č. 2/2018 na Slovensko zafinancovat.
  Vyhlášení nejlepších prací v Čs. Derm. za r. 2017 bude vyhlášeno na kongresu v Jasné (2 kategorie).
   
 5. Faktura za web
  Byla předložena webmasterem faktura za vedení webu ČDS za půl roku ve výši 9050 Kč. Proplacení výborem ČDS schváleno.
   
 6. Venerologie (prof. Resl)
  Metodický pokyn pro venerologii byl přeformulován, upraven jazykově a bude předán na MZ ČR.
  Zřízení center venerologie dosud nemá právní podklad. Diskutováno vybavení center – prof. Resl připraví do 09/2018.
   
 7. Kódy pro dětskou dermatovenerologii (405)
  Bylo schváleno sdílení některých kódů „dospělé“ dermatovenerologie (404) i pro dětskou dermatologii a bude již deklarované v novém sazebníku.
   
 8. Soudní spor vedený proti ČLS JEP (o vyslovení neplatnosti voleb)
  Po odvolání žalobkyně k Vrchnímu soudu ČR se proces od Vrchního soudu vrátil k Městskému soudu – spor tedy pokračuje již 3. rokem.
   
 9. ILDS
  Dotazník ILDS byl za ČDS vyplněn a odeslán (prof. Arenberger).
   
 10. Dopis pro zdravotní pojišťovny k navýšení nositelů výkonů na L3
  Přicházejí odpovědi z jednotlivých ZP, že letos nelze legislativně uskutečnit. Je vůle řešit v dalším roce.
  Diskutovány možnosti dalšího navýšení plateb ze ZP – dodání diplomu ČLK za další vzdělávání, ordinační rozpis do 5 dnů v týdnu a rozšíření (posun) ordinační doby alespoň po 2 dny v týdnu od 7 hod. ráno a/nebo do 18 hod. večer.
   
 11. Výkon ošetření excimerovým laserem
  Dr. Sičák znovu otevřel jednání o tomto kódu ve smyslu navýšení ročního „balíčku“ na pacienta.
   
 12. Allergan – spolupráce
  Spolupráce na vzdělávacích akcích bude podpořena částkou 15 tisíc Kč od firmy Allergan.
   
 13. Zahraniční přednáška z dermatoonkologie
  Prof. Sondak (USA) bude mít přednášku o dermatoonkologii dne 11. 6. 2018 v 11 hod. v Syllabově posluchárně 3. LF UK na Vinohradech.
   
 14. Provider pro registr BioRep
  Probíhá jednání o optimalizaci výstupů z databáze BioRep.
   
 15. Léková agenda (prim. Benáková)
  Přišly požadavky na stanoviska k následujícím skupinám léčiv:
  -    hodnotící zpráva k mykofenolát mofetilu (Cellcept). Preskripce je vázána na transplantační medicínu. Bereme na vědomí.
  -    finální hodnotící zpráva k mTor inhibitorům (everolimus, sirolimus/Certican, Rapamun). Preskripce je vázána na transplantační medicínu (E/ J10). Bereme na vědomí.
  -    hodnotící zpráva ke kladribinu (Mavenclad) – SÚKL nepřiznal úhradu, neboť lék nesplňuje podmínky  účelné farmakoterapie.
        Preskripce je vázána na onkologii. Bereme na vědomí.
  -    návrh úhrady Metojectu u m. Crohn – SÚKL schválil
  Obecně je u preparátu (methotrexat) preskripce limitována L/REV, DER, GIT. Tj. hrazené indikace: RA, JIA, PsA a MC.
   
 16. Noví členové
  Projednány a schváleny přihlášky nových členů: Dr. Dančová (Kolín), Dr. Nečekalová (Kolín),
  Dr. Vološčuková (Ml. Boleslav), Dr. Martišová (Brno), Dr. Forgáčová (Brno), Dr. Marušiaková (Brno),
  Dr. Nováčková (Jihlava), Dr. Steckerová (Brno), Dr. Šmadiuková (Praha), Dr. Kuchařová (Kyjov).
  Žádost o snížení členských poplatků: Dr. Jiráková (Praha), Dr. Kaštanová, Dr. Malachová.
  Zrušení členství: Dr. Němcová (Opava), Dr. Kelpenčevová (Jihlava) – zemřela, Dr. Sobíšek (Čerčany) – zemřel, Dr. Seyček (Praha), Dr. Seková (Praha).
  Změna adresy: Dr. Sečníková, Dr. Velčev, Dr. Pčolová, dr. Bernardová.
   
 17. Různé
  a)  Akreditační komise:
        zákl. kmen – 2,5 r., vzdělávací program schválen, bude vyhláška (zákl. znalosti v oboru –    ministerstvem požadovaný akreditovaný kurz z oboru – 40 hod. = 1 týden kožní, 40 hod. jiné (povinné stáže), zakončeno –  „zkouškou po kmeni“
        2. část – 2 roky: vzdělávací program – 3 kategorie dovedností – znát, umět, provést – potvrdí  školitel (nemusí být stáže)
         (podmínka účasti školitele na atestaci – bude komplikací)
        2 + 2,5 r. = 4,5 r. (evropské doporučované minimum – 5 let)
        školitel – kritéria (3 r. praxe) po atestaci
        žádost o atestaci podává: o 1. zařazení – zaměstnavatel, další zařazení – žádá sám na základě schválení  MZ ČR)
  b)  Lokalita pro 15. kongres ČDS-SDVS: diskutovány různé lokality, zejména na Moravě: 1. Ostrava,
        2. Kroměříž, 3. Olomouc
   
 18. Příští schůze výboru ČDS: 27. 9. 2018, 15. 11. 2018

Zapsal: doc. Ettler