Zápis ze schůze výboru ČDS dne 23. 4. 2015
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim Duchková, doc. Ettler,
as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:     dr. Polášková, prim. Selerová
Místo:            Kings Court, U Obecního domu 3, Praha 1
Čas:               9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 19. 3. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Biologická léčba psoriázy
Schůzka zástupců center se bude konat ve čtvrtek 21. 5. 2015 před Čes.-slov. kongresem od 16 hodin. Tématem bude zřejmě i diskuze k revizní činnosti – výzva k aktivním příspěvkům ke konkrétním postupům revize.

2.     11. kongres českých a slovenských dermatologů 21. – 23. 5. v Praze
Program definitivně sesazen: první den schůze výborů, center biologické léčby, venerologické sekce. Paralelně budou probíhat workshopy a satelitní sympozium. Večer „zahradní párty“.
V pátek ráno sympozium se snídaní, pak odborný program střídající se se satelitními sympozii, zakončené galavečerem a vyhlášením cen. Diskutována kulturní náplň večera. V sobotu opět celodenní odborný program brzy zrána proložený satelitními sympozii. V neděli postkongresový kurs.

3.     Návrh na udělení čestných členů ČDS ČLS JEP, z.s.
Navrženi kolegové Štěpánka Čapková, Pavel Havlík, Helena Kestřánková, Renata Pásková, Jan Šternberský, Andrea Vocilková, Pavel Zloský.

4.     Příspěvek do časopisu Anguis
Vedení výboru ČDS obdrželo žádost o příspěvek týkající se činnosti a rozvoje dermatovenerologie do časopisu Anguis. Vypracuje prof. Arenberger.

5.     Konference SAD ve dnech 24. – 25. 4. 2015
Proběhne v Pardubicích. Z výboru ČDS se zúčastní prof. Arenberger, prim. Duchková, doc. Ettler,
Dr. Vocilková.

6.     Certifikace postupů v korektivní dermatologii
Evropská standardizační agentura pokračuje v aktivitě k prosazení evropských norem na nechirurgické postupy v korektivě. Je schvalováno v jednotlivých zemích EU – v ČR to provádí „Úřad pro technickou normalizaci“. Celoevropské schválení by mohlo podstatně znesnadnit provádění této činnosti v ČR.

7.     Volby do výboru ČDS ČLS JEP
Dnešním dnem se vyhlašují v letošním roce jednokolové korespondenční volby do výboru ČDS. Do volební komise byli navrženi a zvoleni Dr. Eva Fialová, Dr. Jaroslav Hoffmann, Dr. Petr Třeštík.

8.     Přípravky Dr. Michaels
Výbor ČDS odeslal vyžádané stanovisko na MZ týkající se „klinických“ studií kosmetických přípravků uvedené řady – pro úhradu ze ZP je nutné nejdříve získat status léčiva.

9.     Novelizace Zákona o dalším vzdělávání č. 95/2004 Sb.
Výbor ČDS vypracoval připomínky: např. proti nezapočítávání základního kmene a Ph.D. studia do postgraduálního vzdělávání, délce vzdělávání, apod.

10.  Stan proti melanomu
Bude postaven ve dnech 27. – 28. 4. 2015 v Praze (Václavské nám.), dne 11. 5. v Brně, dne 15. 5. V Ostravě. Akce jsou podporovány VZP a MZ ČR.

11.  Lékárny řetězce dr. Max
Prof. Arenberger přednesl vzdělávací přednášku v Praze pro lékárníky. Diskutována forma prezentace společnosti Dr. Max na 11. kongresu, kterou řetězec navrhuje.

12.  Časopis Čs. Dermatologie
Financování je vyrovnané. V poslední době vázne distribuce časopisu na Slovensko, která byla doposud podporována firmou Spirig (nyní Galderma). Další jednání nutné. Prof. Štork vyzývá k zasílání publikací do časopisu.

13.  Noví členové
Dr. Kukulková (Uherské Hradiště), Dr. Huppmannová (Landshut, SRN), Dr. Jurkaninová (Teplice); změna: Dr. Slouková (Litomyšl) – dříve Dr. Horáčková; výbor ČDS bere na vědomí zrušení členství na vlastní žádost: Dr. Kalbáčová (Strakonice), Dr. Kaprálková (Praha).

14.  Různé
a) Prof. Shapiro (USA) přijede do Prahy. Dne 24. 9. 2015 odpoledne je ochoten přednést přednášku na téma        borelióza, místo konání bude upřesněno.
b) Diskutován honorář pro vybrané přednášející z jiných oborů na Čes.-slov. kongresu 2015 – schváleno.
c) Léková agenda (prim. Benáková, prof. Arenberger)
     Permetrin – beze změny
     Vismodegib – centra se zvláštní smlouvou – onkologie a dermatovenerologie
     Braunovidon – již diskutováno
     Hydrochlorochin – i pro lichen a fibrotizující frontální alopecii (dop. na responzivní těžké dermatózy)
     Methotrexat – připomínky odeslány (týkající se parenterálního podání pro dermatologii)
d) Prof. Resl informuje o zastupování výboru na výběrovém řízení v Plzni na pracoviště s excimerovým laserem.
e) Žádost o úpravu kódu excimerového laseru bude do konce týdne podána na MZ ČR zejména kvůli nárůstu nákladů.
f)  Kožní rakovina z povolání – doc. Ettler informuje o plánovaných aktivitách během Čes.-slov. kongresu            (tisková konference) i distribuci sloganu „Vaše kůže. Nejdůležitější 2m2 ve vašem životě.“

 Příští schůze výboru ČDS: 21. 5. 2015 v Praze
 

Zapsal: doc. Ettler