Zápis ze schůze výboru ČDS dne 22. 3. 2018
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, dr. Polášková,
dr. Vocilková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:    prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Pánková

Místo:            Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas:                12.00 – 14.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A - Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 8. 2. 2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B - Nově projednáno:

 1. 14. kongres SDVS-ČDS v Jasné (31. 5. – 2. 6. 2018)
  Diskutován opět způsob dopravy. Předběžná pozvánka je sesazena, vytištěna a bude se rozesílat jako příloha Referátového výběru. Je také vyvěšena na webu ČDS v kolonce „Odborné akce“.
  Členové ČDS jsou vyzýváni, aby se přihlásili na kongres.
 2. Dopis prof. Hercogové
  Ústředí České lékařské společnosti JEP obdrželo dopis prof. Hercogové adresované výboru ČDS s žádostí o schůzku. Výbor ČDS již podobnou aktivitu projednával na minulé schůzi a podmínil ji nejdříve vyřešením soudní žaloby prof. Hercogové na ČLS JEP.
 3. Dopis zdravotním pojišťovnám (prof. Arenberger)
  Výbor ČDS rozešle dopis zdravotním pojišťovnám s informací o výsledcích jednání v pracovní skupině MZ ČR. Pro ORL a náš obor bylo vyjednáno vyšší ocenění lékařských kódů v oboru na nositele výkonu z L1 a L2 na úroveň L3. Zdravotním pojišťovnám tím bude připomenuto, aby skutečně zvýšily úhradu za výkony.
 4. Zhodnocení Dermaupdate 2018
  Byl vyhodnocen jako velmi úspěšný. Diskutována účast farmaceutických firem, účast zahraničních přednášejících i formát konference. Finanční uzávěrka dosud není dokončena.
 5. Členské poplatky ILDS
  Výbor ČDS obdržel e-mail s urgencí: naše platba byla provedena na nesprávný účet a v nižší výši z ústředí ČLS. Byla učiněna opravná opatření. ILDS bude pořádat summit v Ho Či Minově Městě pro zástupce jednotlivých společností. Výbor ČDS zástupce nevyšle.
 6. Výkony vykazované odbornosti dětské dermatologie (405)
  Vzhledem k výpadku uvádění odbornosti 405 u některých výkonů naší odbornosti 404 výbor ČDS inicioval výzvu k nápravnému jednání. T. č. čekáme na odpověď MZ ČR.
 7. DMD Zlín – rozeslání informací lékařům
  DMD Zlín požádal o e-mailové adresy dermatovenerologů za účelem reklamního rozeslání informací o produktech. Výbor ČDS adresy neposkytuje. Doporučil firmě obrátit se na ústředí ČLS JEP a požádat je o (zpoplatněné) rozeslání.
 8. ILDS žádá o zařazení ČDS do mezinárodní publikace dermatologických organizací
  Výbor ČDS souhlasí. Vyplněním dotazníku pověřil prof. Arenbergera.
 9. Návrh na změnu providera BioRepu
  Vzhledem k velmi drahým výstupům z BioRepu uvažováno o změně. Novým kandidátem je Value Outcomes. Diskutovány požadavky finanční, na bezpečnost dat i pružnost s tvorbou statistických výstupů.
  Prof. Arenberger pověřen jednáním.
 10. Venerologie
  Prof. Resl na pokyn předsedy vypracoval soupis aktivit venerologické sekce za funkční období výboru – prezentace bude umístěna na www.derm.cz v sekci venerologické. Od minulého zápisu z výboru ČDS odeslána na MZ 9. verze Metodického pokynu STI (vnější připomínkové řízení). Vypracovány podklady jako výchozí zdroj řešení otázek:
  a)  pornoherci – prevence STI
  b)  nakládání s rychlotesty a skríningovými testy při diagnostice STI
  c)  nutná budoucí lepší formulace personální kvalifikace NRL pro syfilis – požadovat kvalifikaci nejen           atestovaného mikrobiologa, ale i atestaci z dermatovenerologie s dlouhou klinickou praxí. Výhodné            iniciovat současné zřízení i NRL pro kapavku.
  d)  NZIS (Národní zdravotnický informační registr)
 11. Léková agenda (prim. Benáková)
  Od minulé schůze výboru přišly ze SÚKLu žádosti o stanoviska ke zprávám k následujícím léčivům/skupinám:
  -    emoliencia  s ureou (Excipial lipo- a hydrolotio) a s parafínem (Balneum Hermal, Linola,                Lipobase,              Oilatum): zachování stávajícího stavu, tj. indikace u středně těžkých až těžkých dermatos s plošně     rozsáhlou xerodermií a u hand- foot syndromu. Limitace E/DER, ONK, PED. Pro stanovení úhrady                                         SÚKLem je třeba souhlasu všech ZP. Bez připomínek
  -    omalizumab (Xolair) u chronické urtikárie: návrh na umožnění indikace od středně těžké CU (UAS 7 =16 a více), pokud je současně přítomný angioedém. Souhlasíme
  -    ixekizumab (Taltz): návrh výrobce je zařadit lék do 1. linie biologik (nyní je indikován až po selhání anti   TNF). SÚKL proti argumentuje vyšší nákladovou efektivitou léku. Čeká se na vyjádření všech ZP         (cenové ujednání atp.) Bereme na vědomí
  -    Picato: SÚKL žádosti o úhradu nevyhověl z níže uvedených důvodů. Bereme na vědomí
        „...v indikaci léčba aktinické keratózy nejsou vzhledem k vysokému dopadu na rozpočet splněny                podmínky pro stanovení úhrady léčivému přípravku PICATO z hlediska veřejného zájmu na zajištění              kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci                                                  finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění...“
 12. Noví členové
  Anežka Šulcová (Pardubice), Karolína Bortelová (Brno), Radka Žaloudková (Pardubice), Andrea Bednářová (Olomouc), Markéta Cholevíková (Orlová-Lutyně)
  snížení příspěvků (ČLS, nikoli ČDS): Eva Stoklásková (Frýdek-Místek), Hana Mičaníková (Frýdek-Místek)
  změna adresy: Pavel Rafčík (Orlová), Marie Jandová (Pardubice), Černohorská Jitka (Opava), Radmila Konkoĺová (Praha), Barbora Stuchlíková (Praha), Jarmila Ortová (Markvartice), Erika Prunyiová (Kolín)
  zrušení členství: Dana Konopásková (Praha), Jana Marešová (Praha), Jiří Lužný (Lanškroun), Tereza Beránková (Dobřichovice), Anna Nováková (Cheb)
 13. Různé
  a)  Web ČDS: na výbor ČDS přišla další nabídka na providerské služby. Výbor t. č. nepovažuje za nutné         měnit webmastera.
  b)  Allergan nabídla spolupráci při organizování vzdělávacích seminářů v estetické dermatologii-souhlas.

      c)   Časopis Čs. Derm.: končí sponzorování tisku a distribuce Čs. Dermatologie pro Slovensko (odstoupil           sponzor Galderma). Naposledy bude distribuováno č.1/2018. Prof. Arenberger projedná s výborem                SDVS, jak nastalou situaci řešit. Číslo 2-2018 bude darem ČDS ČLS JEP slovenským kolegům.

 1. Příští schůze výboru ČDS: 31. 5. 2018

Zapsal: doc. Ettler