Zápis ze schůze výboru ČDS dne 14. 6. 2007 v Praze

Přítomni:     ČDS – prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
                   prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Štork, prof. Resl, prof. Semrádová, dr.Vocilková

                       SDS – dr. Buchvald, doc. Danilla, prof. Šimaljaková, dr. Rasochová, dr. Urbanček, doc. Jautová,

                      dr. Kolárová, dr. Nejdková      

Místo:           Hotel Top, Praha-Chodov 

Čas:                13.00 – 15.00 hodin

P R O G R A M

1.    Z a h á j e n í
Přivítání oběma předsedy – prof. Arenberger, dr. Buchvald. Představení nových členů výboru SDS.

2.    Postgraduální vzdělávání
Prof. Štork informuje o novém návrhu zákona, který bude upravovat postgrad. vzdělávání. Návrh společného 2-letého kmene, poté rozdělit do spec. oborů. Nebude se monitorovat počet výkonů, ale okruhy činností (z forenzních důvodů). Připomínkování má být do září 2007 – pracovní skupina bude tvořena přednosty klinik a primáři velkých oddělení. Otázka, zda zakončit 1. fázi zkouškou (1. fáze – 2 roky u lůžka na dermatologii, 0,5 r. int. + chir.)
Jednání probíhá i na půdě ČLK: dermatovenerologii je zatím považována za základní obor a nespadá do „interního společného kmene“.
Doporučení ÚEMS: zatím nejsou pro nás závazné – umožnila by rozšíření o dermatol. alergologii.
Doc. Buchvald: na Slovensku je 4-letá příprava (lůžka 2 roky + 0,5 na int. a chir.) pouze v jediném hlavním oboru – dermatovenerologii. T. č. se vyjasňuje kompetence pro další vzdělávání – do 1. 5. 2007 měl pouze IPVZ. Nyní i akreditovaná pracoviště, která budou mít pouze ohlašovací povinnost.

3.    Členská základna
T. č. podle aktuálního adresáře má ČDS 735 členů, SDS 467 členů.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler