Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 12. 12. 2002

Přítomni:
            Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc (RES)
            Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. (STR)
            Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. (ETT)
            Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD (BUC)
            Prof. MUDr. František Vosmík, DrSc. (VOS)
            Prim. MUDr. Hana Duchová, DrSc. (DUCH)
            Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc. (HER)
            MUDr. Milena Jirásková, CSc. (JIR)

Omluveni:
            Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
            Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
            Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.

Kontrola zápisu

 1. Volby do ČDS: HER informuje, že volby jsou připraveny k rozeslání, připraveno 708 hlasovacích lístků opatřených razítky ČDS, 708 obálek s adresou, jmenný seznam členů Společnosti a dopis předsedkyně volební komise. Do tohoto dopisu bude přidána informace o slavnostním zasedání ČDS 22.1.2003. Ostatní materiály, dohodnuté na minulém zasedání, budou dány do rozesílání dopisu druhého kola voleb, které bude hradit firma Procter and Gamble.
 2. Euromelanoma Day: 12. května 2003, návrh termínu tiskové konference 4/03, HER zjistí termín volný v Lékařském domě, program – informace o minulých Euromelanoma dnech, možnosti měření UV záření, diagnostika, léčba a prevence melanomu a ostatních kožních nádorů - ETT, JIR, DUCH. Kontakt s předsedou Společnosti praktických lékařů Dr. Herberem dotaz, zda mají zájem o pořádání společných seminářů – HER.
 3. Noví garanti pro školení solárií: další dva garanti jsou dr. Jirásková a druhý doplní ETT. Seznam garantů bude na webu.
 4. Zatím není zájemce o stipendium na Spring Symposium na Maltě (1.000 euro). Případní zájemci nechť se obrátí ihned na HER (podmínkou je přiložení abstraktu a dvě reference). Stipendia pro české dermatovenerology: nově – stipendium AAD na International Investigative Meeting v Miami, USA – pro mladé dermatovenerology 1.500 euro, musí poslat abstrakt, HER rozeslala již před týdnem informaci na všechny kliniky a krajská pracoviště. Výbor souhlasí s nominací MUDr. Fikrle z Plzně. Nově možnost stáží v trvání jednoho měsíce v San Galicano v Římě, v Training Centre of the International Society of Dermatology (úhrada cesty, ubytování, strava).
 5. Vybavení dermatovenerologických pracovišť: DUCH informuje o dopisu VZP, že bude zavedena regulace dle druhu zdravotnického zařízení a typu poskytované péče. VZP provede sama kategorizaci. Systém jednodenní péče bude součástí této kategorizace. DUCH doporučuje navýšit minutovou režii v našem oboru – minutová režie neodpovídá současné situaci v našem oboru – jak se můžeme posunout do vyšší kategorie, dopis MUDr. Pokornému odešle RES.
 6. Vybavení pracovišť lůžkových, informuje HER ze zasedání Vědecké rady ČLK, nikdy nebyla naše Společnost žádána o názor – není uvedeno žádné vybavení pro lůžkové kožní oddělení. HER se dopisem obrátí na MUDr. Březovského s tím, aby vybavení odpovídalo koncepci oboru.
 7. Komplexní vyšetření dermatologem: návrh zpracovala DUCH, STR doporučuje zaslat konečnou verzi ředitelce VZP. Do příštího zasedání výboru členové připraví připomínky konečné verze. (Příloha zápisu). Důvodem jsou nejasnosti při vykazování komplexního vyšetření, a to i z toho důvodu, že revizní lékaři nejsou jen dermatovenerologové.
 8. Bod 9) trvá.
 9. Zařazení do rizikových prací skupiny 3: je třeba zařadit více rizikových prací (infekce, lasery 3b). Závěr: RES připraví dopis na základě podkladů ze statistiky nemocí, závěr auditu v Ústí n/L.
 10. HER se obrátí na zdravotní výbor parlamentu ČR s žádostí o prodloužení doby přípravy před atestací na 5 let, STR se obrátí na stejnou instituci jménem Oborové komise ČLK.
 11. Informace o historii Referátového výběru včetně vyjádření Národní lékařské knihovny – pro nepřítomnost FRE odloženo na příští zasedání.

Agenda

 1. KE informuje o zrušení pohotovostních služeb ve FN Hradec Králové. STR obeslal kolegy s dotazem na nutnost ÚPS, závěr: krajské nemocnice musí mír ÚPS, okresní není nezbytné – odpověď ČLK. Doporučen individuální přístup. ETT se obrátí na VR ČLK. Výbor projednal stanovisko Oborové komise pro dermatovenerologii ČLK a souhlasí s ním.
 2. Dopis týkající se synchronní balneofototerapie bude odeslán ministryni zdravotnictví: není nám známo, kdo je do Vyhlášky dal, jaké je znění tohoto kódu (HER). Aquasun 190 Kč, celková fototerapie 160 Kč. Podmínkou je vypracování nového kódu ve spolupráci s výborem ČDS do konce 3/2003.
 3. Hyperlink webových stránek ČDS bude nabídnut farmaceutickým firmám.
 4. Venerologie: RES navrhuje požádat ministryni zdravotnictví o vydání nových předpisů týkajících se venerologie, dopis RES.
 5. Podpisová akce dermatovenerologů z Jižních Čech a výboru společnosti k řešení prostituce bude odeslána zdravotnímu výboru parlamentu – RES.
 6. Probíhá tvorba Střednědobého plánu HIV/AIDS, v rámci bodu 6.3. jsou povinnosti našeho oboru, po schválení bude publikováno.
 7. Dotazník na vybavení dermatovenerologických pracovišť- podklady pro stanovení druhu zdravotnických zařízení – vypracovala DUCH, připomínky směřovat HER do konce roku.
 8. Projednán dotaz ČLS JEP na úhradu kolektivního členství za členy ČDS. Výbor doporučuje uhradit členství v EADV.
 9. EADV – není jasné, zda noví členové z ČR jsou či nejsou členy EADV, odpověď na dopis od sekretáře Dr. Powelova stále nepřišla.
   

Zapsala: Hercogová