Zápis ze schůze výboru ČDS dne 9. 6. 2016
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, as. Frey, doc. Ettler, doc. Pánková, dr. Polášková, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:   prim. Duchková, doc. Kuklová, prof. Resl, dr. Vocilková

Čas:             12.00 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 24. 5. 2016 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Vyšetřování onkologické prevence pro ZP 211
Dopravní zdravotnictví,  a. s., PK Italská, Praha (dr. Jelínková) žádá o zřízení pracoviště pro onkologickou prevenci ZP 211. Výbor ČDS nemá námitek z hlediska odbornosti.

2.     Žádost o zřízení Centra onkologické léčby pro bexaroten (Ostrava)
Prim. Vantuchová žádá o zřízení Centra onkologické léčby bexarotenem. Výbor ČDS žádost podporuje.

3.     Noví členové
Dr. Aikul Mirzabajeva (Praha) – schválena.

4.     Žádost výboru ČDS a SAD o navýšení minutové režie
Dopis na MZ ČR odeslán.

5.     Termín další schůze výboru ČDS: 8.9.2016 Kunín
          

Zapsal: doc. Ettler