Zápis z virtuální schůze výboru ČDS
konané dne 9.4.2020
na Internetu (nouzový stav kvůli pandemii covid19)

Přítomni:     prof. Arenberger,doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Místo:          E-mailová komunikace

Čas:              9. – 16. 4. 2020

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 13. 2. 2020 – rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven a schválen.

B) Nově projednáno:

 1. Změna termínu akce Oslavy 100 let časopisu Česko-slovenská dermatologie
  N
  a magistrátu musel být oznámen nový termín – potvrzeno 24. září 2020. Změna termínu je již uvedena jak na stránkách www.derm.cz, tak i www.jasta.cz. Původní přihlášky platí, budou se ale konfirmovat.
  (prof. Arenberger, doc. Ettler)
 2. Problematika epikutánních (epidermálních) testů Chemotechnique
  Společně připravená odpověď na dopis z MZ ČR pod vedením as. Benákové byla odeslána po minulém zasedání výboru. Zřejmě vzhledem ke koronavirové situaci zatím bez posunu.
 3. Venerologie (prof. Resl)
  Vydání Metodického pokynu STI – obdobný výsledek jako v předchozím bodě.
 4. Léková agenda (prof. Arenberger, as. Benáková)
  BEREME NA VĚDOMÍ – dermatolog nepreskribuje:
  Hyrimoz – 2. HZ:  biosimilární adalimumab, v revmatologické indikace (RA)
  Humira – HZ: adalimumab  v oftalmologické indikaci (neinfekční uveitidy)
  Simponi – HZ: golimumab u JIA
  Noxafil – 2. HZ: posakonazol p.o. v onkohematologické indikaci
  Cresemba – HZ: isavukonazol, vázaný na ATB centra  (mukormykosa)
  Revlimid – 2. HZ: lenalidomid v hematoonkologické indikaci.
  Rinvoq – HZ: upadacitinib v revmatologické indikace (RA)
  NESOUHLASÍME
  Belogent, Fucicort – NHZ: Návrh SÚKLu P: Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem nebo lékařem jiné odbornosti po konzultaci s dermatologem, kdy závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta. Stanovisko výboru: Nelze postupovat stejně jako u kortikoidů bez antibiotika – rizikem je další nárůst antibiotické rezistence pro gentamicin a fusidovou kyselinu. V odborné literatuře dokonce někteří autoři označují fixní kombinace antibiotika a kortikoidu za špatné a nedoporučují je používat.  Navíc je obecně odborný trend využívat více antiseptika než lokální antibiotika. K dispozici už teď mají ostatní odbornosti kombinaci Fucidin H a  Pimafucort. A u pacientů, kde je indikovaný kortikoid a antibiotikum, lze používat rozdělené kombinace antibiotikum a kortikoid. Tam lze kortikoid volit méně silný (tj. rizikový) a frekvence a doba podávání lokálního antibiotika se od kortikoidu bude logicky lišit, čímž se lze vyhnout nevhodným režimům vedoucím ke vzniku rezistence.
  BEREME NA VĚDOMÍ 
  Flukonazol p.o. – FiHOZ: Závěr SÚKLu: P: Perorální flukonazol je hrazen:
  1) na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření: a) pro krátkodobou léčbu u vaginálních mykóz nereagujících na lokálně aplikovaná antimykotika a při recidivě vaginálních mykóz a u vybraných kožních a slizničních mykóz;  b) pro vícedenní léčbu u systémových mykóz u imunokompromitovaných pacientů, těžkých forem slizničních, kožních a nehtových mykóz, vyvolaných kandidami nebo dermatofyty; 2) profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
  Pelgraz – HZ: pegfilgrastim (viz indikace níže), dermatolog nepreskribuje.
  BEZ PŘIPOMÍNEK 
  Belosalic, Diprosalic – NHZ: Závěr SÚKLu: P: Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem nebo lékařem jiné odbornosti po konzultaci s dermatologem, kdy závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta.
  Idacio – 2. HZ: biosimilární adalimumab, SÚKL schválí úhradu i na středně těžkou RA. Dermatologické indikace beze změn.
  SOUHLASÍME 
  Skilarence – HoZ: dimetyl fumarát Centrový lék P: Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI více než 10 u dospělých, kteří již podstoupili jeden z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, cyklosporin, methotrexát nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) a nejsou vhodní pro léčbu methotrexátem zejména z důvodu kontraindikace. Ukončení léčby je indikováno v případě: - nedosažení hodnoty PASI 50 po 4 měsících úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50-75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo rovno 5.
  Biologika COSENTYX – secukinumab, TALTZ – ixekizumab,  KYNTHEUM – brodalumab, a TREMFYA – guselkumab  a  SKYRIZi – risankizumab  Souhlasíme s rozhodnutím SÚKLu zamítnout žádost SZP o snížení úhrady u novějších biologik o 40% (anti IL-17, 23), neboť tato mají prokazatelně rozdílnou účinnost, bezpečnost. Vítáme oddělení skupiny biologik  starších (anti TNF) od novějších (anti IL-17, 23). To platí i pro nově příchozí SKYRIZi – risankizumab.
  Výhledově s příchodem dalších biologik, resp. léčiv s ještě lepším klinickým profilem lze uvažovat o rozdělení na dvě podskupiny (anti IL-17 a anti IL-23). Podobnou situaci ve smyslu rozdělení na podskupiny lze očekávat u cílené léčby malými molekulami (inhibitory JAK pro dermatologické indikace).
 5. Signální kód Preventivní vyšetření nádorů kůže dermatologem
  Schůzka předsedy ČDS s Ing. Šmehlíkem (SAD) byla naplánována na 26. 3. 2020, ale nebyla realizována kvůli koronavirové situaci. Bude uskutečněna v nejbližším možném termínu. (prof. Arenberger, as. Benáková)
 6. Kolektivní členství v mezinárodních lékařských společnostech (prof. Arenberger)
  Proplacení schválené faktury kolektivního členství v ILDS – faktura byla zaslána na ČLS k proplacení.
  Faktura UEMS-EBDV na pravidelné roční příspěvky za ČDS byla zaslána na ČLS k proplacení.
 7. Žádosti o nová Centra biologické léčby
  Pět žádostí o zařazení pracovišť mezi centra biologické léčby schválených na minulé schůzi výboru – příslušné dopisy byly odeslány žadatelům počátkem března elektronicky i doporučenou poštou. Navíc bylo odesláno i opakované doporučení pro Kožní sanatorium prim. MUDr. Duchkové (schváleno již v roce 2015
  a 2018).
  Schválení žádosti pracoviště/lékaře výborem ČDS má pouze doporučující charakter (a výbor jiné kompetence nemá). Tedy kladné vyjádření výboru  ČDS nezakládá povinnost pro zdravotní pojišťovny k uzavření speciální smlouvy na centrovou léčbu („S“), to je zcela v jejich kompetenci. 

Připravuje se reedice seznamu Center biologické léčby s kontaktními údaji (bude vystaven na www.derm.cz v kolonce „Aktuality“).

 1. Ozdravné pobyty pro děti s chronickými onemocněními
  Na web ČDS – www.derm.cz – Aktuality, byla umístěna informace o nabídce firmy KOVOTOUR PLUS s.r.o. – spolupráce při organizování zájezdů léčebně ozdravných pobytů u moře, pro chronicky nemocné děti – děti trpící alergiemi a dermatózami.
 2. Výkazy lékařských výkonů v nouzovém stavu COVID19
  Výbor ČDS ČLS JEP informoval členy ČDS emailem 18. 3. 2020 i v úvodníku v RVD 1-2020 o možnosti vykazovat výkon 44022 při telefonické konzultaci během mimořádných opatření ke COVID-19. K tomuto výkonu lze vykazovat i signální výkon 09543 atd. Na stejném místě také upozornil na pravidla přístupu k pacientům na imunomodulační terapii. (prof. Arenberger)
 3. Nouzová opatření vzhledem ke koronavirové situaci
  -    Odborné akce 2020 – vzniklou situací došlo prakticky k umrtvení všech konferencí, sympozií a
       pracovních schůzí na jaře 2020. Některé dosud neví, kdy bude náhradní termín, přesun na podzim 2020.
       Doporučuje zvážit přesun, může tak docházet ke kolizím akcí, a posílit edici akce v r. 2021
       (u opakujících se setkání) než ji stihnout ještě v r. 2020.
  -    Atestace 2020 se zatím nezrušily. Dotaz na letošní pořadatelské fakulty.
  -    Reorganizace fakultních a krajských nemocnic v době COVID-19 – některé kožní kliniky byly      uzavřeny nebo částečně uzavřeny a jejich personál (sesterský i lékařský) byl nasazen na odd.      COVID19, resp. některá kožní pracoviště byla přímo přeměněna na COVID Centra. Výbor ČDS bude situaci pečlivě monitorovat, aby k uzavření nedošlo natrvalo, a ve spolupráci s vedeními pracovišť je připraven poskytnout jakoukoli potřebnou pomoc.
 4. Aktivity SADu
  Výbor SADu v čele s MUDr. Hejcmanovou vytvořil k tématu COVID-19 webovou stránku „informacepropraxi.cz“, kde se publikují důležité rady, návody i sdělení o nastalé situaci. SAD také podává iniciativní návrhy pro koordinační dohodovací jednání k financování ordinací ambulantních specialistů.
 5. Nové přihlášky, změny a zrušení členství a snížení příspěvku
  Bude projednáno na příští schůzi výboru (pokud se bude konat klasickým způsobem).
 6. Příští schůze výboru ČDS: 11. 6. 2020 (prezenčně nebo videokonference)

Zapsal: doc. Ettler