Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 9.6.2022 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, doc. Ettler, doc. Pánková, Dr. Pásková, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:   prim. Drlík, prim. Duchková, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, Dr. Polášková, prof. Resl

Místo:          ve vlaku cestou na Štrbské Pleso

Čas:              11.30 – 12.30 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 28. 4. 2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. DermaUpdate 2022
  Po vyúčtování skončil kongres ve finančním přebytku, polovina odeslána na konto podpory při velvyslanectví Ukrajiny.
 2. 17. kongres ČDS-SDVS 13.-15.10.2022 v Olomouci
  Pořádání kongresu je organizačně zajištěno, stávající program a přednášející budou doplněni.
 3. Vykazování fototerapie přístrojem Dermalite 1000
  Jedná se o celotělový „paravánový“ zářič s maximem emise v oblasti UVB 311 nm. Z medicínského hlediska je shodný s kabinovým přístrojem.
 4. Texprevent, R-Deti – projekty na tvorbu textilií
  VÚB a.s. Ústí nad Orlicí a TUL Liberec požádaly výbor ČDS o zhodnocení výsledků projektu R-Deti (tvorba textilních roušek pro děti) a potřebnost projektu Texprevent (vytvoření oděvů s antibakteriální, antivirovou a UV ochranou). Výbor ČDS vydal podpůrné stanovisko pro oba projekty.
 5. Nové centrum pro biologickou léčbu
  Dr. Tesař (předseda správní rady spol. MEDIRECO s.r.o.) podal žádost o zřízení Centra pro biologickou léčbu v dermatologii na Polikliniku IPP s.r.o. Praha. Výbor ČDS žádost podporuje.
 6. Epikutánní testy
  Výbor ČDS se snaží velmi usilovně řešit nedostatek testovacích substancí. V této chvíli se jeví 3 možné cesty řešení:
  a)  Výbor ČDS pověřil Dr. Doležala, aby pomohl výrobci při tvorbě specifického léčebného programu (ten navrhuje SÚKL jako prý jediný možný formát pro zajištění dostupnosti v ČR).
  b)  Provizorně lze objednávat substance Smart Practice Patch Tests fy allergEAZE pro epikutánní testování  (režim mimořádného individuálního dovozu).
  c)  Ještě trvá snaha vyjednat výjimečný nouzový dovoz testů Chemotechnique v původním režimu (výbor  pošle žádost ministrovi zdravotnictví).
 7. Akce k prevenci melanomu
  Na některých místech proběhly i letos v květnu Stany proti melanomu. Dne 25. 5. 2022 se konal v ČR pod patronací ČDS Euromelanoma Day. Pacienti se přihlašovali elektronicky do vytvořené aplikace, kde také vyplnili dotazníky. K vyšetření se pak dostavili v překvapivě vysokém počtu. Výsledky se nyní vyhodnocují, shromáždí se zkušenosti pro příští ročníky.
 8. Telemedicína v dermatologii
  Díky novým technologiím i zkušenostem z covidové pandemie a izolace uzrává chvíle ke kodifikaci telemedicíny, kterou i pod hlavičkou ČDS výbor podporuje. Také se personálně zúčastní založení Společnosti pro teledermatologii ČLS JEP, z.s.
 9. Léková agenda (Dr. Benáková) – v období 28. 4. – 9. 6. 2022
  Bereme na vědomí
  Xeljanz-tofacitinib v indikaci juvenilní RA („pcJIA“): SÚKL nepřiznává úhradu.
  Filgrastimy pro léčbu neutropenie: SÚKL snižuje úhradu
  Tacrolimus v parenterální formě pro transplantační medicínu: E/J10, HEM, ONK
  Xeljanz-tofacitinib: úhrada v indikaci těžká PsA a AS
  Nesouhlasíme
  Cibinqo-abrocitinib: SÚKL nepřiznal úhradu v indikaci těžká atopická dermatitida. Prof. Arenberger zpracoval stanovisko pro SÚKL, odesláno 20. 5. 2022.
 10. Úhradová vyhláška pro r. 2023
  Začnou probíhat jednání směřující k tvorbě Úhradové vyhlášky pro r. 2023. Výbor ČDS navrhuje udržet trend procentuálního každoročního navýšení biologické léčby (o 30%).
 11. Vzdělávání v dermatologii
  Dne 30. 6. 2022 měla proběhnout schůzka na MZ ČR, ale byla ministerstvem zrušena. Pro budoucí rozvoj a pokračování oboru je nutné zajistit dostatek rezidentů a umožnit jejich vzdělávání. Mezi dermatology existují návrhy k preferenci buď kvality nebo kvantity Výbor ČDS proto plánuje připravit průzkum, který by shromáždil náměty k dalšímu řešení problematiky.
 12. Noví členové              
  Dr. Pavlusová (Praha – FNKV), Dr. Řandová (Praha – VFN)
  Změny: Dr. Blažková (Jihlava), Dr. Pavlíčková – Adenubiová (Praha)

Podologie: pí Pavuková, pí Janů
O snížení příspěvků zažádali (neuděluje se): Dr. Michl – SD, Dr. Novotná – MD (Modřice), Dr. Žigová – MD (Chomutice)
Zrušení členství: Dr. Jakubíková, Dr. Kristková, Dr. Blehová (úmrtí), Dr. Pompeová (nemoc), Dr. Košťálová – SD (Plzeň), Dr. Horažďovský – SD (Boršov nad Vltavou), Dr. Černá – SD (Ostrava)

 1. Různé
  a)  Faktura za vedení webu za 1. pol. 2022 ve výši 14250 Kč byla projednána a schválena k proplacení.
  b)  Výbor ČDS připravuje předběžně v květnu 2023 slavnostní konfernci ke 100. Výročí založení společnosti a také podporuje návrh uspořádat dermatologický seminář v r. 2023 v Losinách.
 2. Příští letošní schůze výboru ČDS: 22.9. (Brno?), 27.10. a 1.12.2022

Zapsal: doc. Ettler