Spolupráce

Spolupráce ČDS s patologicko - anatomickými společnostmi

a) spolupráce histopatologické sekce ČSD se  Společností patologů České lékařské společnosti  J. E. Purkyně

- v praktické diagnostické a výzkumné činnosti probíhá již ve 4. generaci dermatohistopatologů
- ve formálním vymezení dermatohistopatologické činnosti stanovením podmínek pro získání oprávnění k praktické dermatohistopatologické činnosti, tj." Osvědčení k diagnostické činnosti    v dermatologické histopatologii" a na dohodovacím řízení nad textem Koncepce oboru dermatovenerologie - části týkající se dermatohistopatologie
- na společných sklíčkových seminářích pořádaných dermatohistopatologickou sekcí ČDS
- na společných publikacích v českém a zahraničním odborném tisku

b) spolupráce s mezinárodními dermatohistopatologickými společnostmi

- International Society of Dermatohistopatology
- European Society od Dermatopathology
- European Academy of Dermatology and venerology

 c) spolupráce na CD archivu as. MUDr. Josefa Feita,CSc.:

Dermatopathology - Internet www.muni.cz/atlases