Atestace

Dermatohistopatologické vyšetření v rámci atestací

Konkrétní podmínky jsou obsaženy v „Záznamu provedených výkonů ve specializační přípravě (logbook)", vydaného katedrou dermatovenerologie, IPVZ Praha.

Atestace I. stupně

 - určit 2 ze 40 méně častých dermatohistopatologických diagnóz podle mikroskopického preparátu (minim. délka školení na běžných mikroskopických preparátech a přímé imunofluorescenci - 3 měsíce v dermatohistopatologické laboratoři, popř. na odd. patologické anatomie podle místních podmínek)

Atestace II. stupně

- určit 2 ze 30 méně častých dermatohistopatologických diagnóz podle mikroskopického preparátu (minim. délka školení na běžných mikroskopických preparátech a přímé imunofluorescenci - 2 měsíce v dermatohistopatologické laboratoři, popř. na odd. patologické anatomie podle místních podmínek)