"Osvědčení k diagnostické činnosti v dermatologické histopatologii"

 a) historie osvědčení

    1. 6. 1994 projednal výbor Společnosti patologů JEP žádost o potvrzení odborné způsobilosti k provádění histopatologického vyšetření v dermatologii. Usnesl se, že doporučení lékaři splňují  podmínky k udělení osvědčení opravňujícího k provádění této diagnostické činnosti v dermatopatologii. Vedoucí katedry patologické anatomie IPVZ, prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.dohodl s náměstkem ředitele IPVZ, doc. MUDr.J. Neuwirthem, CSc. sestavení komise pro udělení diplomu IPVZ. Komise pro ověření odborné způsobilosti skupiny dermatologů  vydala 7. 10. 1994 na základě praxe v dermatopatologii a odborného pohovoru „Osvědčení k diagnostické činnosti v dermatologické histopatologii".

b) podmínky pro získání osvědčení

   Podmínky byly sestaveny vedoucím katedry patologické anatomie IPVZ prof. MUDr. C. Povýšilem,DrSc. a vedoucím katedry dermatovenenorologie IPVZ prof. F. Vosmíkem, DrSc. v roce 1994. Jsou určeny především dermatologům, kteří se chtějí věnovat dermatohistopatologii a nevlastní dosud osvědčení. Podmínky stanovily minimální délku a obsah dermatohistopatologické praxe probíhající na obou katedrách a nutnost II.atestace z oboru dermatovenerologie pro dermatology. Současně však nabídly i formu studia pro patology s hlubším zájmem o dermatohistopatologii. Minimální délka průpravy je 2 roky. Specializační náplň je následující:
dermatolog  absolvuje    roční pobyt na odd. patologické anatomie (lze rozložit do 2 let) s účastí na pitvách zemřelých na dermatol. oddělení, s odečítáním histologických preparátů kůže (cca 2000 případů) a preparátů vybraných orgánů (např. lymfatických uzlin apod.) pod vedením patologa z akreditovaného pracoviště patolog absolvuje   roční praxi na odd. klinické dermatologie (lze rozdělit do 2 let) s osvojením si základních diagnostických a terapeutických znalostí při praxi jak na ambulantní, tak i lůžkové části pracoviště pod vedením dermatologa akreditovaného pracoviště.
   Znalosti jsou ověřovány komisionální zkouškou, kdy komise je tvořena paritně ze zástupců obou zainteresovaných oborů (2 + 2) s předsedou voleným z jejich středu. Úspěšné vykonání zkoušky opravňuje provádět příslušná histologická a imunohistologická vyšetření kožních biopsií. Složité nebo nejasné případy je dermatohistopatolog povinnen řešit ve spolupráci s akreditovaným patologicko - anatomickým pracovištěm.