Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 9.6.2004

prof. Štork, Praha
 -         vitiligo + LSA u jednoho pacienta
 -         morbus Crohn
 -         lupus erythematosus
 -         necrobiosis lipoidica
 -         pyderma gangraenosum – leukocytoklastická vasculitis
 -         atypický fibrózní histiocytom
 -         kožní metastáza karcinomu 
 -         lues II
 -         kongenitální ichthyosiformní bulózní erythrodermie
 -         benigní lichenoidní keratóza
 -         pseudosklerodermiformní reakce při ACA
 
as. Šimková, Hradec Králové
 -         necrobiosis lipoidica – 2 případy
 -         atypická mykobakterióza – 2 případy
 -         sarcoidosis cutis
 -         morbus Hailey-Hailey
 -         carcinoma in lupo
 
as. Jedličková, Brno
 -         trichodystrofie
-         pyoderma gangraenosum – event. reakce na štípnutí hmyzem
 -         atypické hojení kožní rány po excizi melanocytárního naevu
 
doc.. Feit, Brno
 -         mukopolysacharidóza?
 -         papulózní forma granuloma annulare
 
 Zemanová, Praha
 -         basaliom s pigmentem 
 -         trichoblastom
-         verruca seborrhoica versus akantom vlasové pochvy 
 -         basaliom 
 
doc.Pizinger, Plzeň
-         syringom
-         naevus Reed
 -         sklerotický fibrom
 -         naevus naevocellularis compound s inverzním vyzráváním
 -         autoimunitní lobulární panikulitida
 
doc. Pock, Praha
 -         vřetenobuněčný lipom
 -         lupus vulgaris
 -         kolizní tumor – intradermální naevus a neurofibrom
 -         verruca seborrhoica – invertovaná versus ekrinní porom
 -         naevus melanocytární s makromelanosomy – 2 případy
 -         syringocystadenoma papilliferum
 -         schwannom – myxoidní varianta
 -         osifikované pilomatrixoma
 -         leiomyom hlubokých měkkých tkání
 -         tumor z granulárních buněk
 -         adeoidní cystický karcinom
 -         maligní melanom v místě ozdobné tetováže
 -         záskaný digitální fibrokeratom
 -         erythema multiforme
 -         cysta mediana raphe penis
 -         acrodermatitis chronica atrophicans
 -         epidermolytický akantom solitární
 -         anetodermia
-         pityriasis lichenoides chronica versus reakce na chemoterapii pro maligní lymfom