Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 8.10.2003

prim. Frey, Praha
 -    verruca vulgaris – cystická forma
 -    verruca seborrhoica – cystická forma na scrotu
 -    histiocytom s bazaloidní hyperplázií epidermis a hyperplázií mazových žlaz
 -    endometrióza v pupku
 -    dnavé tofy 
 -    folliculutis sclerotisans nuchae
 -    „prázdná štěrbina“ – po vypadlém čepu bazaliomu
 -    invertovaná verruca seborrhoica
 -   ancient schwannoma
 
 as. Jedličková, Brno
 -         naevové buňky v cévě pod dysplastickým naevem
 -         intradermální naevocelullární naevus  se sebaceózní hyperplázií
 
as. Kodetová, Praha
 -         nodulární maligní melanom při ústí uretry a extrammární morbus Paget u jedné pacientky
 -         histiocytosis X – tumorózní léze
 
MUDr. Zemanová, Praha  
 -         dvojice naevocellulárních naevů – jeden z nich dysplastický
 -         haemangioendotheliom
 
Doc. Pizinger, Plzeň
-         multicentrická retikulohistiocytóza
 -         anetodermie
-         akantom z velkých buněk
 -         haemangiom mikrovenulární
 -         sklerotický fibrom
 -         paraneoplastický pemphigus
 -         basaliom v seborrhoické verruce
 
doc. Buček, Brno
 -         sklerodermiformní GVHD
 -         psoriaziformní ekzém
 -         mammila accessoria 
 
doc. Štork, Praha
 -         intravaskulární velkobuněčný B maligní lymfom 
 -         nekrotizující lymfadenitida Kikuchi – Fujimoto
 -         sklerotizující fibrom 
 -         mnohočetné keratoakantomy Grzybowski
 -         pemphigus herpetiformis
 
doc. Pock, Praha
 -         incidentální fokální akantolytická  dyskeratóza v naevocellulárním naevu compound
 -         demodicidosis
-         naevus naevocellularis compound – klonální
 -         incidentální epidermolytická hyperkeratóza u haemnagioma capillare
 -         pityriasis rubra pilaris
 -         carcinoma sebaceum
 -         melanin v hyperkeratóze – stigma pro akrolentiginózní maligní melanom
 -         dna
 -         lymphangioma circumscriptum
 -         exanthema fix
 -         lichen nitidus
 -         maligní melanom desmoplastický s velkým pleomorfismem
 -         tumor z granulárních buněk
 -         benigní pleomorfní fibrom
 -         lichen amyloidosus
 -         morbus Fox - Fordyce