Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 7.9.2016

MUDr. Eis, Praha

-          Spinaliom – akantolytický typ

Dr. Szabo, Praha

-          Spitzoidní intradermální melanocytární léze

Prof. MUDr. Štork, Praha

-          Solární keratóza s přechodem v m. Bowen

-          Fenotyp. Heterog. Névus – smíš+spitz+hluboko penetr.

-          Folik. mucinóza při lymfomu

-          N. Reed

-          Granulom. zánět nejasné etiol.

-          Makulózní amyloidóza

-          Pseudosklerodermie po radioterapii

-          Granulom v místě ozdobné tetováže

-          Pemphigus, histol. až herpetif.

-          Porokarcinom

-          Vaskulitida středních cév

-          Lentigo mal. S licheoidní keratózou

-          Buněčný modrý névus se složkou deep penetr. N.

-          M. Still ?

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Punktátní porokeratóza palm.plant.

-          Sézaryho sy – bez epidermotropismu

-          Papillomatosis ret. et confl.

-          LE chr. –LP-like – biopsie ze kštice a ze rtu

-          Myopericytoma

-          Pemphigus herpetiformis

-          Balanitis plasmocel. Zoon

-          Lymphangioma circumscr. Imitující klinicky lokalizovaný bulózní pemphigoid