Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 7.6.2017

MUDr.Zemanová, Praha

-          Metast. projevy u m. Crohn

-          SSM in situ

MUDr. Kolín, Praha

-          DD: rhinoscleroma, nekrobiot. xanthogranulom

Prof. MUDr. Štork, MUDr. Důra, Praha

-          Lymfomatoidní papulóza

-          Lichen scler. et atroph. – výrazná hyalinizace

-          Hidradenom

-          Gran. faciale

-          Eosinofilní pustulózní folikulitida dětí

-          Hidroacanthoma simplex

-          Granulomat. reakce v terénu kožních infiltrátů CLL

-          LSA, akantolýza

-          Hyperkeratot. ekzém

-          Neurofibrom s myxomat. úsekem

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Tzv. Benigní melanocytom – kombin . névus névocel. A modrý?

-          DD: lék. exantém po cytost., LE subac.

-          Regresed. Léze, spíše epid. původu

-          Front. fibrotiz. alopecie

-          Erythema dyschr. perstans

-          Kombin. névus névocel. A modrý

-          Erythromelanosis interfollic. colli

-          Melasma

-          Regredov. léze melanocytárního původu nej. biol. vlast.