Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 7.2.2001

Pizinger - Plzeň
Dif. dg. maligní melanom/N. Spitzové
Henochs Schonlein
Granuloma annulare
Sarkom
Halo nevus

Štork - Praha
Adnexální tumor - v.s. basaliom
Adenoidní nezvyklý basaliom
Eosinofilní granulom kůže (Histiocytosis X)
CD30+ T lymfom/ lymfomatoidní papulóza
Pemphigus erythematosus
Trichoepithelioma
Gorlinův syndrom
Maligní fibrózní histiocytom v.s.
Lichen aureus
Eruptivní pozánětlivá verruca senilis

Pock - Praha
Ballantitis plasmocellularis Zoon
Hidradenoma pappiliferum
Psoriasis inversa
Acrodermatitis chronica atrophicans 2x
Mukózní cysta sliznice dutiny ústní
Superficiální typ fibrózního histiocytomu
Lichen planus se sekundárnímu změnami pravděpodobně z exkoriací
Pityriasis rubra pilaris
Lineární IgA dermatóza
Psoriasis guttata ve vlasovém folikulu
Makulózní amyloidóza
Osteoma cutis
Kombinovaná névoidní afekce - naevus lipomatosus superficialis + vasculosus
Persistující postscabietický nodulus
Wellsův syndrom
Mamma accesoria
Posttraumatická septální panniculitis
Trichilemmoma
Sklerotizující fibrom
Neutrofilní palisádovitá  a granulomatózní dermatóza
Nadpočetný prst
Lichen planopilaris