Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 7.12.2016

MUDr.Zemanová, Praha
- Epidermolytický akantom
Prof. MUDr. Štork, Praha
- Adnextu nejisté povahy
- Hybridní cysta
- Kolize sebor. Veruky s m. Bowen
- G pozit. Ostiofolliculitis
- Curnu cut. Na podkladě epidermolyt. Akantomu
- Condyloma acc.
- Atypická smíš. Melanocyt. léze nejisté povahy
- Anaplast. Tumor
- Hidrocystadenom
- Fibroepithel. Pinkus
- Urtic. Vasculitis
- Melanoacanthoma
- Lichen aureus
- Granulom s neobvyklým cizím tělesem
- Atypický tu Spitzové
- Hidrocystom
- Tinea se subepidermální bulou
- Granulom. zánět s mucinem
- Modrý névusv se ztrátou elastiky
- Ca erysipelatoides
Doc. MUDr. Pock, Praha
- Porphyria cut. Tarda
- Denif. VIN asoc. S HPV
- Adenoma sebaceum
- Noduli rheumatici
- Herpetický puchýř
- Cylindroma
- Lichen nitidus
- Frotnální fibrotiz. Alopecie
- Kolize smíš. Névu s lentigo reticularis
- Fixní lékový exantém
- Pretibiální myxedém

MUDr.Zemanová, Praha

- Epidermolytický akantom

Prof. MUDr. Štork, Praha

- Adnextu nejisté povahy

- Hybridní cysta

- Kolize sebor. Veruky s m. Bowen

- G pozit. Ostiofolliculitis

- Curnu cut. Na podkladě epidermolyt. Akantomu

- Condyloma acc.

- Atypická smíš. Melanocyt. léze nejisté povahy

- Anaplast. Tumor

- Hidrocystadenom

- Fibroepithel. Pinkus

- Urtic. Vasculitis

- Melanoacanthoma

- Lichen aureus

- Granulom s neobvyklým cizím tělesem

- Atypický tu Spitzové

- Hidrocystom

- Tinea se subepidermální bulou

- Granulom. zánět s mucinem

- Modrý névusv se ztrátou elastiky

- Ca erysipelatoides

Doc. MUDr. Pock, Praha

- Porphyria cut. Tarda

- Denif. VIN asoc. S HPV

- Adenoma sebaceum

- Noduli rheumatici

- Herpetický puchýř

- Cylindroma

- Lichen nitidus

- Frotnální fibrotiz. Alopecie

- Kolize smíš. Névu s lentigo reticularis

- Fixní lékový exantém

- Pretibiální myxedém