Program sklíčkového semináře ČDS ze dne  6.6.2018

MUDr.Zemanová, Praha

 • Pigmentovaná folikulární cysta
 • Akantolytický spinaliom in situ
 • Atypická hluboká melanocytární léze
 • Benigní lichenoidní keratóza
 • SAMPUS

Doc. MUDr. Jedličková, Brno

 • Anulární pustulózní psoriáza

Prof. MUDr. Mandys, Praha

 • SSM in situ
 • Junkční névus lentiginózního typu

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Myxom
 • Polyklon. B lymfoproliferace
 • Osifikovaný pilomatrixom
 • Koenenovy tumory
 • LSA/morfea
 • Balanitis s mucinózní metaplázií
 • Lineární erythema multiforme
 • Neutrofilní urtikárie
 • Hybridní cysta
 • Epidermální cysta s psoriázou výstelky
 • DD: m. Grover, akantolyt. Akantom
 • Interstic. Granulomat. Dermatitis
 • Subkorneální pustul. Dermatóza
 • LE chron s exdsudací
 • Granulomat. Rosaceiformní dermatitis
 • Mikrovenulární hemangiom
 • Prurigo nodularis
 • Elastosis perforans serpiginosa
 • Makulózní amyloidosis
 • Hidradenitis sup.
 • Dyshidrotická tinea
 • Desmoplast. Melanom
 • M. Grover?

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Mucinózní névus
 • Polymorfní světelná erupce
 • Pigmentov. Varianta keratosis actinica
 • Neobvyklá fokální akantolyt. Dyskeratóza
 • Calcinosis cutis
 • Lichen striatus
 • Poroma
 • ¨mikrovenulární hemangiom
 • Pityriasis lichenoides chron.
 • Lichen planopilaris
 • DD: Kongenit. Svalový hamartom, plakovitě uspořádány piloleiomyom
 • Nediferenc. Pe IN, HPV asoc.
 • Subkutánní sarkoidóza?
 • Spinaliom dif. Sek. v bérc. vředu