Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 6.6.2001

Štork, Praha
Intradermální akrospirom
Apokrinní hidrocystom
Psoriasis pustulosa typu erythema annulare
Pemphigus erythematosus
Larva migrans
Tinea follicularis
Plexiformní neurofibrom
Granuloma faciale
Trichilemmální cysta

Pizinger, Plzeň
Dermatofibrosarcoma protuberans
Mycosis fungoides
Kolize intradermálního névu a histiocytomu
Villonodulární tendosynovitis

Pock, Praha
Acrodermatitis chronica atrophicans
Metaplastická osifikace
Erythema multiforme - Steven - Johnsonův syndrom
Solidní basaliom s ekrinní diferenciací
Kožní fokální mucinóza
Trichofolliculoma
Lymfocytární vasculitis
Benigní pleomorfní fibrom (Kamino)
Lymfomatoidní papulóza
Klonální verruca seborrhoica - 2 případy
Trichoadenoma
Verruca seborrhoica s incidentální akantolytickou dyskeratózou
Morbus Hailey - Hailey
Fibroepithelioma Pinkus
Keratosis actinica - pigmentová varianta
Papilární endoteliální hyperplázie - pravděpodobně v hematomu - extravaskulární
Smíšený tumor kůže
Pityriasis lichenoides et varioliformis
Fibrózní papula nosu
Neurothekeom
Benigní chondrom
Erythrasma
Vasculitis s fibrinoidními tromby při morbus Běchtěrev
Dobře diferencovaná lipoma - like liposarcoma

Kodetová, Praha
Generalizovaný granulomatous slack skin lympoma