Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 6.3..2019

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Syndrom mnohočetných trichopetheliomů
 • Lymfedém, mucinosis čela?
 • Angioproliferace – lobulární hemangiom
 • Lichen myxoedematosus
 • Aktinický retikuloid?
 • Revmatoidní neutrofilní dermatitida
 • Dermatitida korynebakteria
 • ACA
 • Sklerot. fibrom

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Dysplastický lipom
 • Pretibiální epidermolysis bullosa
 • Makulózní incontinentia pigmenti posterior
 • Lentigo reticularis
 • Anulární elastolytický obrovskob. granulom
 • Folikulární mucinóza benigní
 • Atypická povrchní melanocytární léze s regresí lichenoidní tkáňovou reakcí
 • Pityriasis rubra pilaris