Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 6.12.2000

Tichý - Olomouc
Amelanotický akrolentiginózní melanom - 2 případy
Pigmentatio maculosa eruptiva idiopathica
Keratodermia
Pemphigoid gestationis

Štork - Praha
Metastáza melanomu v místě jizvy basaliomu
Statitis dermatitis s lichen ruber
Neurofibrom s Meissnerovy tělísky
Ganglion
Tři SSM v névu současně excidované u jednoho pacienta
Sarcoidosis s lipoatrofií
Nekrobiotický xanthogranulom

Pock - Praha
Pemphigus vegetans
Chondroidní syringom
Tinea profunda
Meta carcinom pankreatu
Ekrinní porom - dermal duct tumor
Akantom ze světlých buněk
Fibrózní histiocytom keloidální
Naevus Spitzové - angiomatoidní varianta
Ekrinní porom
Basospinocellulární karcinom
Kribriformní trichoepitheliom
PLEVA/LE
Cysta raphe penis
Naevus naevocellularis Jadasohn
Benigní vřetenitý naevus naevocellularis intradermalis
Pityriasis rubra pilaris
Morbus Darieri
Basaliom s akantolytickým akantomem
Purpura pigmentosa Gougerot Blum
Desmoplastický trichoepitheliom
Folikulární mucinóza
Akcesorní mamma
Reaktivní angioendoteliom