Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 4.2.2015

MUDr. Zemanová, Praha

-          Lues II - na ploskách

-          Lichen planus na rtu

-          Balónový névus

Prof. MUDr. Mandys, Praha

-          Fixní lékový exantém

-          Prurigo simpl. Subac.?

MUDr. Frey, Praha

-          Meta karcinomu nejasné etiol.

-          Granular cell tu

-          Lymphangiectasia vulvae acquisita

-          Dermatofibrosa protub.

-          Pagetoidní retikulóza

-          Cylindroma

-          Granulomatózní cheilitis

-          Pleomorfní sarkom

-          STUMP

Prof. MUDr. Štork, Dr. Důra, Praha

-          Morphea bullosa

-          Basaliom s pigmentem a kolizí s melanocytární lézí?

-          Wells sy

-          Pseudopelade Brocq se syringoidní dilatací vývodů ekrinních žláz

-          Granul. annulare a sy mnohočetných histiocytomů

-          Lupus miliaris dissem. Faciei et axillaris

-          Anul. Elastolyt. Obrovskob. Granulom

-          Smíšený halo névus

-          Folikulární mucinóza u folikulotropního lymfomu

-          LE chr.

-          ACA

-          Atypická i.d. meta melanomu?

-          SSM se spitzoidními rysy

-          Epidermoidní cysta komunikující s kožním povrchem,DD: infundibulocyst. Tu?

Dr. Kujal, Praha

-          Fibrohistiocytární tu nejistých biol. Vlastností

Dr. Sticová, Praha

-          M. Grover

-          Chron. GVHD

-          M. Hailey-Hailey

-          LSA v místě tetováže

-          Progesteronová dermatitis

Dr. Řeháková, Hr. Králové

-          Hluboko penetr. Névus – ML nejistých biol. Vlastností

-          Kongenit. Mc névus s balónovými bb. U malého dítěte

-          Smíšený névus s atypickou junkční složkou

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Lokalizovaný myxedém

-          Lichen planopilaris- pozdní léze, DD: Pseudopelade Brocq

-          Morsicatio mucosae oris

-          Cylindroma

-          Scleroedema adult. Buschke

-          Acanthoma supratrochantericum

-          Wells sy

-          Melaninová pigmentace bukálních sliznic

-          Pemphigus foliaceus

-          Atyp. mykobakterióza