Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 4.11.2015

 

MUDr.Zemanová, Praha

-          N. Spitzové

Prim. MUDr. Kodetová

-          Lichen planus u dítěte

Prof. MUDr. Štork, Praha

-          Obliterující vaskulopatie – kryoglobulinémie

-          Kombin. Névus smíš. A Spitz

-          Rosace granulomat.

-          Lichenoidní exantém se sek. amyloidem

-          Porokeratosis superf. s horizontální lamelou

-          Leukemická infiltrace kůže – AML

-          Klonální smíš. Névus

-          Granuloma annulare se změnami na cévách – systémová choroba?

-          LE profundus

-          Lin. IgA dermatóza

-          Myofibrom

-          Angioproliferace se sek. trombotizací a hyalinizací

-          Postiradiační vaskulární proliferace- lymfatický typ

-          Syringom světlobuněčný

-          Porokeratosis Mibelli

-          SSM v névu

-          N. Spitzové převážně intradermální

-          Jizvící proces ve kštici

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          M. Paget

-          Dobře dif. Liposakrom

-          Atyp. fibroxantom

-          Disem. Intravaskulární koagulace při sepsi

-          Lichen planus vesiculosus

-          Nodulární amyloidóza – epidermálního původu?

-          Ecthyma při stafyl. Sepsi G pozit.

-          Impetigo G pozit.

-          Pemphigus vegetans

-          Adenoma sebaceum

-          Atyp. mykobakterióza

-          Kombinovaný névus névocel. A modrý

-          Pustulózní psoriáza exantematická

-          Juvenilní elastom

-          Kožní kolagenní vaskulopatie