Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 30.4.2003

as. Feit, Brno
 -         granuloma annulare podkožní typ
 -         otoky prstů rukou nejasné etiologie
 
as. Kodetová, Praha
 -         kongenitální naevocellulární naevus a jeho změny v čase
 -         juvenilní xanthogranulom
 -         lichen planus jazyka
 
MUDr. Zemanová, Praha
 -         akantolytický spinaliom
 -         exulcerovaný melanom prstu ruky
 
doc. Pizinger, Plzeň
-         recidiva naevu po elektrokoagulaci
 -         tumorózní mycosis fungoides
 
doc. Štork, Praha
 -         basaloidní folikulární hamartom
 -         prebitiální myxoedém
 -         lichenoidní regredovaný maligní melanom
 -         ohraničená verrukózní hyperplázie epidermis
 -         irritovaná verruca seborrhoica
 -         perifolikulární elastolýza
 -         granuloma annulare víčka
 -         lymfomatoidní granulomatóza
 
doc. Pock, Praha
 -         basaloidní folikulární hamartom/infundibulocystický basaliom
 -         epidermodysplasia verruciformis
 -         atypická mykobakterióza
 -         superficiální sklerodermie/lichen sclerosus et atrophicus
 -         myxom
 -         klonální intradermální naevocellulární naevus
 -         specifický projev myeloidní leukémie
 -         sebaceózní epitheliom
 -         sklerotický fibrom
 -         perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens
 -         zregredovaná verruca seborrhoica
 -         trichoblastom
 -         lichen amyloidosus
 -         epidermolysis bullosa acquisita
 -         dermatofibrosarcoma protuberans
 -         hluboce penetrující naevocellulární intradermální naevus
 
MUDr. Tichý, Olomouc
 -         vascullitis nodularis
 -         lymfocytární vascullitis
 -         histiocytoma s basaloidní proliferací epidermis nad ní erythema elevatum diutinum
 -         angiolymfoidní hyperplázie s eosinofilií
 -         chronický LE
 -         chondroidní syringom
 -         balónový naevus