Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 30.1.2008

MUDr. Zemanová, Praha

-         traumatický neurom

-         warty dyskeratoma

-         granulomatózní dermatitida non tuberkulózní nejasné etiologie

 

MUDr. Čelakovská, Hradec Králové

-         atypická reakce na matriál endoprotézy ramenního kloubu

 

prof. MUDr. Štork, Praha

-         nespecifické projevy při morbus Hodgkin

-         knuckle pads

-         atypický naevus

-         exantematická generalizovaná pustulóza po Lamisilu

-         panniculutis lobulární

-         hidradenitis axillaris

-         intradermální metastáza adenoakrcinomu colon

-         fokální kožní mucinóza

-         keloid

-         haemangiom?

-         ohraničená verukózní hyperplázie epidermis nejspíše reaktivního původu

-         granuloma annulare – 2 případy

-         tumorózní mycosis fungoides

-         praetibiální epidermolysis bullosa

-         epiteloidní naevus

-         periarteriitis nodosa

-         schwannom

-         reticulohistiocytom

-         lichen amyloidosus

-         rheumatoidní uzel

-         lichen striatus

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         epiteloidní haemangiom

-         fokální akrální hyperkeratóza

-         syndrom Merkelson-Rosenthal

-         makulózní amyloidóza

-         warty dyskeratoma

-         tinea profunda – 2 případy

-         lichen striatus

-         pemphigus vulgaris až vegetans

-         extramammární morbus Paget

-         lichen planopilaris

-     epidermolysis bullosa acquisitqa

-         IgA lineární dermatóza

-         acanthosis nigricans

-         histiocytosis X

-         BCGitida

-         eosinofilní fasciitis

-         lichen amyloidosus

-         nosologicky nevyhraněná dermatitida s granulomatózní složkou