Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 3.4.2000

Roudnická - Brno
- df. dg. B - lymfom/pseudolymfom

Štork - Praha
- fibrózní papula nosu
- necrobiosis lipoidica s lipomembranózní dystrofií tuku
- atypická diseminovaná porokeratóza
- hluboce penetrující HMB 45 pozitivní intradermální névus
- metastáza myelomu do kůže
- anaplastický dlažidocový karcinom s výraznou fibroprodukcí
- granuloma faciale
- scabies
- intradermální névus se sek. nodulárním maligním melanomem
- maligní ekrinní porom
- velkobuněčný CD 30+ maligní T -lymfom

Pock - Praha
- lichen amyloidosus
- nevus Spitzové
- plexiformní schwanom
- Sweetův syndrom
- urticaria - vastulitis
- digitus  supranumer.
- acrodermatitis chronica atrophicans
- trichilemmom desmoplastický
- traumatický neurom prstu ruky
- steatocystoma 
- lupus vulgaris
- hybridní cysta
- porokeratosis superficialis s amyloidem
- scleroedema adultorum Buschke
- granuloma annulare diseminované
- lupus erythematosus chronicus- typ verrucosus
- pilomatrixoma s osifikací
- fibrózní papula nosu
- neurofibrom se schwanomatózou
- lichen striatus
- proliferující trichilemmální cysta - 3 případy
- akcesorní tragus
- naevus Meyersonův
- exanthema fix v regresi
- morbus Fordyce
- angiokeratoma - typ Fordyce