Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 3.2.2016

MUDr.Zemanová, Praha

-          Intravaskulární kapilární hemangiom

MUDr. Důra, Praha

       -smíšený tumor kůže

Prof. MUDr. Štork, Praha

-          Basaliom s trichogenní diferenciací
-          Naevus z rudimentárních vlas. Folikulů
-          Chilblain lupus
-          Infiltrace kůže karcinomem nejisté etiol.
-          Mikronodulární invazivní basaliom
-          Hidradenom
-          Dif.dg. spinaliom, keratoacanthom
-          Lichenoidní typ LE

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Lichen planus vesiculosus
-          Kožní leiomyosarkom
-          Leukoedema
-          LE subacutus
-          Unikátní porucha keratinizace
-          Basaliom mikronoduoární, adenoidní, nodulocystický se sek. amyloidem
-          Atyp. fibroxantom
-          Fokální kožní mucinóza