Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 29.1.2014

MUDr. Zemanová, Praha

-          Porocarcinoma

-          Melanom na podkladě modrého névu

-          PLEVA

Prof. MUDr. Mandys, Praha

-          Hluboká difúzní dermatitis nejasné etiol.

-          Netypický virový akantom

MUDr. Frey, Praha

-          Nodulární melanom

-          Atypický n. Spitzové

-          PLEVA

-          Granular cell tumor

-          Clear cell hidradenom

-          Intravaskulární papilární endoteliální hyperplázie

-          Warty dyskeratoma – 2 případy

-          Schwannom

-          Spinaliom s perineurálním šířením

-          Myxoidní neurofibrom

-          Extramamární m. Paget

Prof. MUDr. Štork, Praha

-          Mycosis fungoides

-          Kolagenom

-          Bowenoidní papulóza

-          ACA se sklerodermií

-          Plasmocytom

-          Pemphigus vulg. s postižením dlaní

-          N. Ota

-          Pityriasis rosea

-          Psoriasis dysplázií

-          Herpes zoster

-          Vitiligo se zánětem

-          Sklerotizující histiocytom

-          Psoriasiformní LU II

-          Lymfom CD30+ :  MF s blast. transformací?

-          Spitzoidní melanom

-          Epidermolysis bullosa simplex

-          Dermatomyositis

-          Lichen planus pigmentosus inversus

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Bowenoidní papulóza

-          Lineární IgA dermatóza

-          Herpes gestationis

-          Susp. neutrofilní typ systémového LE

-          Balanitis plamocel. Zoon

-          Extramamární m. Paget

-          Angiofibrom v rámci tuberózní sklerózy

-          Warty dyskeratoma

-          Acanthosis nigricans

-          Folikulární mucinóza benigní

-          Erythema dyschromicum perstans

-          Atypická hluboká melanocytární léze s rysy hluboko penetrujícího névu